Skånejobs belaster Odenses økonomi

Kultur- og Socialforvaltningens endelige regnskab for 2002 afslører, at Odenses økonomi er hårdt belastet af ekstra høje udgifter på det sociale område. Der er brugt ca. 40 millioner kroner mere end forventet.

-

Kultur- og Socialforvaltningens endelige regnskab for 2002 afslører, at Odenses økonomi er hårdt belastet af ekstra høje udgifter på det sociale område. Der er brugt ca. 40 millioner kroner mere end forventet.

\"Det er rigtigt, at regnskabet viser et højere merforbrug, end vi havde forudset\", siger Morten Heilskov, administrationschef i Job og Bistand.

Millionbesparelse i år
Alene på fleks- og skånejob har udgifterne i 2002 været 12.927.000 kroner højere end budgetteret. Konsekvensen er, at de 13 millioner skal findes i dette års budget.

\"Det vil klart give et pres på området\", siger rådmand Jørgen Lund (V)

\"Den nye økonomistyring, vi har besluttet i kommunen, betyder, at der ikke vil blive tilladt en tillægsbevilling på dette område. Kultur- og socialudvalget må i stedet forhandle om, hvor besparelsen skal findes\", siger Jørgen Lund.

Før fredagens udvalgsmøde vil han ikke kommentere, hvor han mener, at besparelsen skal lande. 

Ustyrlige udgifter
\"Det er et område, vi ikke selv har kunnet styre. Hvis man er berettiget til et skånejobs, så har man krav på ydelsen\", siger Morten Heilskov.

Kommunen havde afsat midler til 205 skånejobs i 2002, men der blev oprettet 280. Desuden har Odense Kommune måttet udbetale ledighedsydelse til de personer, der er berettiget til skånejobs, men ikke har fået ét.

Boom i kontanthjælp
Kultur- og socialforvaltningen er den første forvaltning i Odense, der er færdig med det endelige regnskab for 2002. Det afslører også andre problemer end fleksjobområdet.

\"Vi må konstatere, at der har været et stort merforbrug på de sociale udgifter, særligt på kontanthjælp og boligstøtten. Det er problematisk\", siger rådmand Jørgen Lund (V)

\"Vi har haft en befolkningstilvækst på godt 500, men da vi gravede i tallene, viste det sig, at små 300 af dem var på kontanthjælp, og derfor også skulle have boligstøtte.\", siger Jørgen Lund.

Han har dog en forventning om, at der vil blive givet en tillægsbevilling til de to områder. Der er brugt 19 millioner kroner for meget på kontanthjælp og 7,6 mio for meget til boligstøtte.

\"I fremtiden vil vi formentlig få et større bloktilskud fra staten på baggrund af de øgede udgifter\", siger Jørgen Lund.