Skolebestyrelse nedlægger sit hverv

Skolebestyrelsen på Holluf Pile Skole i Odense har besluttet at stille sit bestyrelsesarbejde i bero indtil januar næste år. Bestyrelsen mener, at budgetforliget i Odense Kommune sætter nærdemokratiet ud af kraft og betyder uoverskuelige forringelser på folkeskolen. Flere andre skolebestyrelser overvejer også at nedlægge deres hverv.

-

Skolebestyrelsen på Holluf Pile Skole i Odense har besluttet at stille sit bestyrelsesarbejde i bero indtil januar næste år. Bestyrelsen mener, at budgetforliget i Odense Kommune sætter nærdemokratiet ud af kraft og betyder uoverskuelige forringelser på folkeskolen. Flere andre skolebestyrelser overvejer også at nedlægge deres hverv.

Skolebestyrelsen på Holluf Pile Skole er blandt andet stærkt fortørnet over, at politikerne indgik budgetforlig to dage før, at skolens bestyrelse var indkaldt til et møde for at drøfte prioriteringerne i spareplanen.

I en pressemeddelelse skriver bestyrelsesformand Jens Norlyk, at budgetforliget sætter selvforvaltningen på skolerne ud af kraft og underminere kommunens egne ambitioner for folkeskolen.

Ingen udflugter
Bestyrelsen frygter samtidig, at besparelserne vil gå ud over de svage børn i skolen, og afskære eleverne fra udflugter til fx teatrer og lejrskoler.

På et møde mandag aften besluttede skolebestyrelsen som konsekvens af budgetforliget at indstille sit arbejde indtil 1. januar 2003.

I følge bestyrelsesformand Jens Norlyk, drøfter flere  andre skolebestyrelser i Odense ligeledes at nedlægge deres hverv for i år.