Slut med lift og helikopter: Drone overtager risikabelt arbejde

Forskere fra SDU er ved at udvikle en ny, intelligent drone, der skal tjekke højspændingsledninger for fejl, og som kan fungere helt uden dronepilot.

Et hold forskere fra Syddansk Universitet er ved at udvikle en ny, intelligent drone, som kan kontrollere landets højspændingskabler for fejl.

Fakta om dronen

Normalt bliver den kontrol ellers udført af en medarbejder i en liftvogn eller i en helikopter, og den løsning er både dyr og fyldt med risici på grund af højden. 

Men både udgifterne og risiciene bliver altså presset i bund med den nye drone, der i øjeblikket bliver testet i Odense.

quote Der er potentiale for, at dronen kan leve sit eget liv og føre eftersyn uden at være afhængig af, at en person skal stå og styre dronen

Lars Rasmussen, gruppeleder i Energinet

- Vores mål er at afslutte testflyvningerne, så dronerne kan blive taget i brug i slutningen af det her år eller i starten af næste år. Lige nu går testflyvningerne godt, så vi er optimistiske omkring at nå i mål, siger Emad Samuel Malki Ebeid, der er projektleder for SDU's droneprojekt Drones4Energy, til TV 2 Fyn.

Vil øge sikkerheden 

Der hænger i alt 7.000 kilometer højspændingskabler i Danmark, og derfor er der altså rigeligt med ledninger, som dronerne kan kontrollere.

Og ved at lade dronerne overtage eftersynet, vil det øge sikkerheden betydeligt, mener Lars Rasmussen, der er stærkstrømsingeniør og gruppeleder i Energinet, og som kommer til at være slutbruger af dronen, når den er færdigudviklet.

-  Når der skal udføres eftersyn af luftledningerne, så skal der normalt en person op i en lift for at danne et overblik. Eftersynet bliver altså udført som en stikprøve, siger Lars Rasmussen til TV 2 Fyn og tilføjer: 

- Men når dronen er færdigudviklet, så vil vi kunne få et bedre overblik, fordi man visuelt vil kunne inspicere alle masterne frem for at udføre stikprøvekontroller, og det vil øge sikkerheden.

Dronen kan arbejde på egen hånd 

Faktisk benytter Energinet sig allerede af droner til at inspicerer elnettet, og Lars Rasmussen fortæller, at det allerede er et godt værktøj. 

Derfor glæder han sig også til, at den nye drone er klar. 

SDU er i øjeblikket i gang med at teste den nye drone. 
SDU er i øjeblikket i gang med at teste den nye drone. 
Foto: Emad Samuel Malki Ebeid

Det, som er særligt ved den nye drone er nemlig, at dronen selv kan flyve rundt om kablerne for at finde fejl. Desuden kan dronen selv genoplade sit batteri i magnetfeltet rundt om ledningerne, og det betyder, at dronen i store træk kan stå for inspektionen helt selv. 

- Der er potentiale for, at dronen kan leve sit eget liv og føre eftersyn uden at være afhængig af, at en person skal stå og styre dronen, siger Lars Rasmussen. 

- Dronen er en god kandidat til at erstatte de helikoptere og lifte, som Energinet lige nu benytter sig af, for at føre kontrol med højspændingskablerne. Og dronen betyder også, at man vil kunne føre kontrol hyppigere end tidligere, og det vil være en fordel for alle virksomheder, der ejer højspændingsledninger, siger Emad Samuel Malki Ebeid.

Oversigt

    Oversigt