Slut med sødmælkskalve-eksport

Det skal være slut med at sende danske kalve til Holland, så de kan blive fedet op med sødmælk. Den fynske fødevareminister er klar med millionstøtte til danske landmænd, så kalvene kan blive i Danmark.

Tusindvis af danske kalve bliver hvert år sendt til Holland for at blive fedet op på en diæt, der primært består af sødmælk. Den diæt er forbudt i Danmark, men mange landmænd sender deres kalve af sted af økonomiske årsager. Støtten er blevet reduceret, og det har forringet konkurrencevilkårene.

Men det er den eksport, som fødevareminister Dan Jørgensen vil til livs.

- Kalvene har ikke godt af at blive fedet op på sødmælkspulver, det har mærkbare konsekvenser for deres helbred. Kalvene er drøvtyggere,

og hvis de ikke får ordentlig føde, betyder det, at deres maver ikke udvikles ordentligt, hvilket kan medføre både diare, blodmangel og unormal adfærd hos kalvene. I Danmark er sødmælkskalveproduktion ikke tilladt, fordi vi mener, det er i strid med dyreværnsloven. Derfor håber jeg, at vi kan finde frem til en aftale med landbruget, siger Dan Jørgensen.

Han vil målrette op mod 180 millioner kroner om året i støtte, så kvægbranchen kan opfede kalvene i Danmark.

Fra 2007 til 2012 er eksporten af kalve steget voldsomt. Fra nogle få tusinde til op mod 40.000 om året.