Spar på varmeregningen - fyr med brænde

Den billigste måde at købe varme på er at købe brænde direkte fra skoven.

Skovenes brænde har holdt sin lave pris i et årti, skriver

Dansk Skovforening.

Det viser Dansk Skovforenings statistik over brændepriserne 2006-2014.

Allerbilligst er brændet når man laver arbejdet selv med at samle træer - at sanke.

Så koster brænde hvad der svarer til 0,15 kr/kWh. Plus prisen for at transportere brænde hjem fra skoven.

Det er lidt dyrere, op til 0,25 kr/kWh plus transport, hvis man køber brændet i lange længder så man blot skal save og kløve selv.

7 rummeter bøgebrænde eller 10 rummeter nåletræbrænde kan erstatte 1000 liter olie. Derved kan man spare 70-80 % på varmeregningen ved at skifte fra oliefyr til brænde købt i skoven. Dog skal man beregne en ekstraomkostning ved at transportere brændet hjem.

Her kan du købe brænde

Priseksempler

Bøgebrænde sælges typisk som enten sankebrænde eller i længder på 2,7 meter.

Prisen på sankebrænde af bøg har været helt stabil siden 2006 omkring 200 kr./rummeter, inklusive moms.

Prisen på bøgebrænde i 2,7 meter hoppede lidt i 2010, men harellers også været stabil siden 2006 omkring 350 kr./rummeter.

Prisen på brænde af nåletræ i lange længder (typisk 3 meter) hoppede i både 2010 og 2013, men faldt i 2014 helt tilbage til 2007-niveauet som var under 200 kr./rummeter, inklusive moms.

Priserne er et landsgennemsnit. I den enkelte skov kan prisen afvige fra gennemsnittet alt efter brændets kvalitet og skovens geografiske placering.