Stadig vand fra Tåsinge til Tøsingerne

Beboerne på Tåsinge skal også fremover have drikkevand, der er indvundet på Tåsinge. Fyns Amt, Svendborg Kommune og øens beboere går sammen om en indsatsplan, der skal sikre muligheden for at indvinde drikkevand på Tåsinge.

-

Beboerne på Tåsinge skal også fremover have drikkevand, der er indvundet på Tåsinge. Fyns Amt, Svendborg Kommune og øens beboere går sammen om en indsatsplan, der skal sikre muligheden for at indvinde drikkevand på Tåsinge.

Grundvandet på Tåsinge er i dag forurenet med rester af sprøjtegift, og problemet er så stort, at to vandværker - de eneste i amtet - har fået lov til at rense vandet med bl.a. kulfiltre.

Med indsatsplanen, som blev vedtaget af amtsrådet tirsdag, lægges vandindvindingen om, så man undgår giftene bl.a. ved frivillige aftaler med øens landmænd om begrænsninger af brugen af pesticider.

Dermed bliver det ikke nødvendigt at forsyne Tåsinge med vand med en rørledning under Svendborg Sund, hvilket ellers er eneste alternativ til rensning.