Teaterudvidelse trækker ud

Sagen om udvidelse af Odense Teater trækker ud. Efter Danmarks Naturfredningsforening har rejst forslag om fredning af hele Kongens Have, skal det nu igennem flere høringer, udvalgs- og byrådsmøder, inden der tages stilling til noget.

-

Sagen om udvidelse af Odense Teater trækker ud. Efter Danmarks Naturfredningsforening har rejst forslag om fredning af hele Kongens Have, skal det nu igennem flere høringer, udvalgs- og byrådsmøder, inden der tages stilling til noget.

I dag var sagen oppe på Miljø- og teknikudvalgets møde, hvor det skulle besluttes, om man skulle anbefale byrådet, at fredningsforslaget vedtages. Det endte med et flertal for en anbefaling om at frede en del af Kongens Have, men stadig med mulighed for en udvidelse af teatret.

Rådmand i mindretal

Flertallet består af Socialdemokratiet og Venstre, mens formand for udvalget, Søren Møller fra Konservative og Per Berga fra Enhedslisten anbefaler hele fredningsforslaget - altså en total fredning af hele Kongens Have.

\"Personligt går jeg ind for et bedre teater, og det er fint at udvide Odense Teater - det skal bare ikke være i Kongens Have. Jeg synes, at man skal kæde teatrets fremtidsplaner sammen med multihuset,\" siger rådmand, Søren Møller.

Byrådet skal onsdag tage stilling til fredningsforslaget.