Togtrafik blev indstillet

På grund af en strejke blev Regional- og fjerntogs-trafikken fra Odense, København og Århus fredag formiddag lammet. På Fyn kørte kun Svendborgbanen.

Ledelsen vidste ingenting

Omkring kl. 12.00 begyndte togene så småt at køre igen, men strejken påvirkede trafikken i hele landet.
Nedlæggelsen kom helt uanmeldt og begyndte omkring kl. 9.30, hvor medarbejderne begyndte at forlade togene, når de kom ind på stationen.
"Det kommer noget bag på os, for vi har slet ikke fået noget at vide", fortæller Ole Hansen fra DSB's Pressecenter.
"Skulle arbejdet genoptages, vil det gennem hele dagen få store afsmittende virkninger på togtrafikken i hele landet", siger Ole Hansen.

Tog uden personale

Ifølge Ritzau skyldes arbejdsnedlæggelsen utilfredshed med et nyt koncept, hvor flere tog skal køre uden personale. Dette system kendes blandt andet fra Svendborgbanen, hvor toget kun bemandes med en lokofører. Billetkontrollen bliver dermed kun gennemført som stikprøver. Personalet mener, at ændringerne er for drastiske.