Trafikoprør gav farligere veje

Et trafikoprør fra beboerne i Rynkeby har haft den stik modsatte effekt af den tilsigtede. I sommers klagede borgerne over trafiksikkerheden i landsbyen. Men i følge beboerne har kommunens forsøg på at forbedre forholdene blot gjort Rynkeby endnu farligere.

-

Et trafikoprør fra beboerne i Rynkeby har haft den stik modsatte effekt af den tilsigtede. I sommers klagede borgerne over trafiksikkerheden i landsbyen. Men i følge beboerne har kommunens forsøg på at forbedre forholdene blot gjort Rynkeby endnu farligere.


I sommers skrev over 90 procent af husstandene i Rynkeby under på, at der bør gøres noget ved den farlige trafik gennem landsbyen Rynkeby på Østfyn. Samtidig holdt borgerne stormøder og en nystiftet trafikgruppe rettede henvendelse til Kerteminde Kommune for at få forbedret trafiksikkerheden i den lille by.


Beboerne mener, at der bliver kørt alt for stærkt gennem Rynkeby, og samtidig er det livsfarligt at være fodgænger og cyklist i byen, da der ikke er fortov.


Ny afstribning
Efter trafikoprøret har Kerteminde Kommune skrevet til borgerne, at de vil forbedre afstribningen gennem Rynkeby. Men det har ifølge beboerne kun forværret trafiksikkerheden.


\"Det er livsfarligt at bevæge sig gennem Rynkeby, hvis man ikke er i bil. Den nye afstribning betyder, at bilerne kører helt ud til kanten, og da der ikke er noget fortov og kun 10-15 cm kant at gå på, er risikoen for at blive ramt mere overhængende end nogensinde før, \"siger Martin Elung-Jensen fra Rynkebys Nye Trafikgruppe.


Fjern en vejbane
Der er en hastighedsbegrænsning på 40 km/t gennem byen, men kun de færreste overholder fartgrænserne mener Trafikgruppen. Beboerne mener, at der kun bør være et spor gennem Rynkeby.


\"I Marslev i Langeskov Kommune er der nu kun et spor. Det betyder, at bilerne må vente når der kommer modkørende trafik. Til gengæld er der plads til både cyklister og fodgængere. Vi har forslået denne løsning i Rynkeby, men det vil Kerteminde tilsyneladende ikke, \" siger Martin Elang-Jensen.


Problemer i 20 år
Chefen for den Tekniske Afdeling i Kerteminde Kommune, Aksel Ovesen, erkender, at der problemer med trafiksikkerheden i Kerteminde.


\"Der har været store problemer i 20 år. Men det eneste vi kan gøre, er at flytte problemerne til andre småbyer, og det er ikke nogen god løsning, \" siger Aksel Ovesen.


Kerteminde har netop besluttet at udarbejde en trafiksikkerhedsplan til næste år, og Aksel Ovesen håber, at kommunen med det nye værktøj vil kunne gøre noget effektivt ved trafikproblemerne i Rynkeby på længere sigt.


Hvem tager ansvaret?
Men det kan Rynkesbys borgere ikke bruge til ret meget.


\"Hvem bærer skylden, når der en dag sker en alvorlig ulykke - er det bilisten, der i god tro kører 80-100 km/t, eller er det de politikere, der har undladt at tage de lokale beboeres bekymring alvorligt? , spørger Martin Elung-Jensen.