Tvinges til at udlevere navne

Den odenseanske psykiater, Kjeld Fruensgaard, blev torsdag i Østre Landsret pålagt at udlevere navne og cpr-numre på fem patienter, som angiveligt skulle have været udsat for vold på politigården i Odense.

Påstand om politivold skal undersøges

RB

Den odenseanske psykiater, Kjeld Fruensgaard, blev torsdag i Østre
Landsret pålagt at udlevere navne og cpr-numre på fem patienter,
som angiveligt skulle have været udsat for vold på politigården
i Odense.
Den 23. juni i år skrev psykiateren i et læserbrev i Fyens
Stiftstidende, at fem af hans mandlige patienter uafhængigt af
hinanden havde fortalt ham, at de var blevet pryglet med våde
opvredne håndklæder på politigården. De var blevet indbragt for
færdselsforseelser og havde angiveligt optrådt "frækt" over for
betjentene.
Statsadvokaten for Fyn, Birgitte Vestberg, gik ind i sagen og
krævede, at lægen opgav navne og cpr-numre på patienterne, så
hun kunne indlede sin efterforskning. Det nægtede Kjeld
Fruensgaard med henvisning til sin tavshedspligt, samt at Odense
Politiforening havde bebudet en injuriesag mod ham. Hvis han
skulle vidne, risikerede han at belaste sig selv i den
forestående sag, lød hans argument.
Men først byretten i Odense og nu landsretten pålagde ham at
rykke ud med navnene, så efterforskningen kan komme i gang. Det
kan han gøre uden at bryde sin tavshedspligt, og han vil kun få
reelle problemer med injurielovgivningen, hvis hans udsagn er
usande, siger landsretten.
Samfundet har en væsentlig interesse i at få sagen opklaret,
og Fruensgaard er den eneste, der kan bringe sagen videre,
hedder i præmisserne.
Så landsretten pålægger ham i kendelsen at afgive
vidneforklaring om navnene og tidspunkterne for overgrebene, med
mindre han inden 14 dage skriftligt giver oplysningerne til
anklagemyndigheden.