Uønsket uldhåndskrabbe har indtaget Nyborg Fjord

Nu er den her: Kinesisk indvandrerkrabbe kan komme til at koste millioner af kroner og gøre stor skade på dyrelivet.

Den er absolut ikke en velkommen gæst, men nu er den her. Den kinesiske uldhåndskrabbe blev denne weekend hevet op med en åleruse i Nyborg Fjord, og det er første gang, at den er fanget i dens saltvandsstadie på Fyn. Det er dårligt nyt for det marine dyreliv.

ULDHÅNDSKRABBE

- Det er rigtig skidt, da den er meget invasiv, fortæller Flemming Kjærulf, landssekretær, Dansk Amatørfiskerforening - DAFF. Det var ham, der var ude at røgte ruserne, da uldhåndskrabben dukkede op.

- Jeg var ved at tælle op og så en krabbe, der var både større og så helt anderledes ud end de andre, fortæller han. 

Flemming Kjærulf holder øje med ruserne som såkaldt nøglefisker for DTU Aqua, hvor han har ansvaret for tre ruser, som han inspicerer de første ti dage i hver måned. Her tæller han fangsten op, så DTU Aqua kan holde styr på bestanden.

Nøglefiskerne holder særligt øje med uldhåndskrabben.

- Det er en, vi er særligt opmærksomme på. Vi har faktisk et helt specielt afkrydsningsfelt til den i vores skema. Det har jeg så kunnet krydse nej i de sidste ti år, men ikke denne gang.

Tidligere er uldhåndskrabben fanget på Fyn i Vindinge Å, men her var den i dens ferskvandstadie. Det er den, mens den vokser op. Når den er i saltvandsstadiet er den klar til at yngle, og den kan i princippet få op til 800.000 efterkommere i næste generation, så det kan gå stærkt, når først den er der.

- Den har været i Tyskland i nogle år, og her har den forvoldt skader for mange millioner euro, fortæller Flemming Kjærulf.

Uldkrabben bor i huler i brinken og graver gange, der kan underminere brinken helt. Derudover kan de gå hårdt til angreb på resten af dyrelivet.

- Den er en stor trussel mod fiskeæg og fiskeyngel, og den kan rydde en hel ørredbanke, forklarer Flemming Kjærulf.

Om den nye indbygger i de danske farvande skaber nogle gastronomiske perspektiver, er endnu lidt uklart. Flemming Kjærulf mener, at den muligvis er en delikatesse i Asien.

- Tja, jeg tror godt, den kan spises. Den er jo noget større end de almindelige strandkrabber.