Vietnamesere bedst til at få job

Der er meget stor forskel på hvor gode de forskellige indvandrergrupper i Odense er til at få arbejde. Flygtninge fra Somalia har sværest ved at finde job, mens vietnameserne klarer sig ganske godt på det fynske arbejdsmarked.

-

Der er meget stor forskel på hvor gode de forskellige indvandrergrupper i Odense er til at få arbejde. Flygtninge fra Somalia har sværest ved at finde job, mens vietnameserne klarer sig ganske godt på det fynske arbejdsmarked.


Ny rapport fra embedsmænd
Vietnamesere, tyrkere og iraner er de nationaliter, der klarer sig bedst på det fynske arbejdsmarked. Værst ser det ud for somalierne, hvor kun fem procent har fået et job.


Tallene for de enkelte nationaliteters ledighed er offentliggjort i den nye evalueringsrapport fra Flygtninge-/indvandrerudvalget, der består af embedsmænd fra Odense Kommune.


For de største indvandrergrupper i Odense ser beskæftigelsesgraden således ud: (antal % der har arbejde) • 43% fra Vietnam
 • 38% fra Iran og Tyrkiet
 • 26% fra Bosnien-Herzegovina
 • 18% fra Irak
 • 15% fra Libanon
 • 5% fra Somalia

Kontanthjælp
Tendensen for de enkelte nationaliteter, går igen i statistikken over antallet af kontanthjælpsmodtagere i Odense Kommune. For de enkelte nationaliteter ser opgørelsen over den procentvise andel af kontanthjælpsmodtagere således ud: (antallet i parentes): • Irak 39% (432)
 • Somalia 35% (570)
 • Libanon 27% (563)
 • Bosnien 26% (287)
 • Iran 24% (234)
 • Vietnam 15% ( 263)
 • Tyrkiet 14% (316)

\"Opgørelsen viser, at der er store forskelle på gruppernes kultur. Vietnameserne er vant til at passe et fast arbejde på samme måde som danskerne. Samtidig har de en selvstændighedskultur, der gør at mange åbner små forretninger. Men somaliernes opfattelse af arbejde ligger noget længere fra vores opfattelse, \" siger Emil Raun, Integrationschef i Odense Kommune.


Han understreger dog samtidig, at flygtningene fra Somalia er den sidst ankomne gruppe, og at der er mange tegn på at deres arbejdssituation hurtigt vil blive forbedret.


Odense Kommune har hidtil været tilbageholdende med at lave opgørelser over forskellige nationaliteters tilknytning til arbejdsmarkedet af frygt for at hænge bestemte grupper ud.


\"Vi gør det, så vi kan få et overblik over hvor vi skal sætte ind. Der er ikke noget hemmeligt i disse tal. Det fortæller fx, at vi ikke kan hjælpe somaliere og vietnamesere med samme værktøjer, \" siger Emil Raun.


Flest tyrkere
Opgørelse over de største flygtninge- og indvandrergrupper i Odense pr. 1. januar 2001, viser at tyrkerne fortsat udgør den største gruppe indvandrere. • Tyrkiet (2.184 personer)
 • Libanon (2.096)
 • Vietnam (1.715)
 • Somalia (1.614)
 • Irak (1.111)
 • Bosnien-Herzegovina (1.099) 
 • Iran (989)