Vollsmose-pris

En ny måned i Vollsmose betyder en ny \"Månedens Vollsmoseborger\".  I forbindelse med den tryghedskampagne Vollsmoserådet har iværksat for at skabe ro i den tidligere så plagede Odense-bydel, gives også en pris til en person der yder en ekstra indsats i Vollsmose.

-

En ny måned i Vollsmose betyder en ny \"Månedens Vollsmoseborger\".  I forbindelse med den tryghedskampagne Vollsmoserådet har iværksat for at skabe ro i den tidligere så plagede Odense-bydel, gives også en pris til en person der yder en ekstra indsats i Vollsmose.


I maj måned går den til Inge Reenberg-Jensen. Hun har i mange år boet i Vollsmose, og også været formand for Fritidsforeningen samt Afdelingsbestyrelsen i Egeparken. Reenberg-Jensen har endvidere været med til at opstarte værestedet Onsdagsklubben.


Hun er blevet indstillet til \"Månedens Vollsmoseborger\" af folk fra Vollsmose Kirke og fra Egeparken.
Prisen består af en buket blomster, der overrækkes af Tryghedskampagnens protektor og formand.