I det fynske folks tjeneste

Akut pladsmangel: Patienter strandet på sygehuse

Det er både en god nyhed og en dårlig nyhed: Borgerne i Kerteminde Kommune lever længere end forventet, men det betyder, at der ikke er plads til flere på kommunes plejecentre.

00:22

Forvaltningen foreslår at udvide antallet af pladser enten på Lille Troelskær eller på Lindhøj Plejecenter i Munkebo. Video: Ole Holbech

Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget i Kerteminde Kommune skal tirsdag eftermiddag finde en løsning på et akut problem. Lige nu mangler kommunen plads til seks borgere, der ellers var klar til at komme hjem fra sygehuse.

- Udgangspunktet er faktisk positivt. Gennemsnitslevealderen i Kerteminde Kommune er steget med tre år på de sidste seks år. Og i løbet af det sidste år er den steget med yderligere et halvt år. Så vi er udfordret før tid på plejeboliger, fortæller Britt Pedersen (S), der er formand for Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget.

Det er antallet af ældre i Kerteminde Kommune, som har medført et stigende behov for plejeboliger.

"Til trods for åbning af to ekstra pladser på Lindhøj Plejecenter fra 1. januar 2019 er det ikke muligt at overholde plejeboliggarantien på to måneder på den almene venteliste", skriver administrationen til politikerne i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget forud for tirsdagens møde i udvalget.

Læs også 98-årige Ulla kan blive boende på Hjallese Plejecenter

Flytter problemet

Der er et voksende pres på plejeboliger i kommunen, og det medfører, at en del pladser på Rehabiliteringscenter Toften er optaget af borgere, som afventer en plejeboligplads. 

Det betyder, at borgere som er færdigbehandlet på sygehuset ikke kan få en plads Rehabiliteringscenter Toften.

- For at kunne overholde loven om plejeboliggarantien er vi nødt til at åbne op for yderligere seks plejehjemspladser, siger Britt Pedersen.

Læs også Kok i spidsen: 600 vil have Betinas mad

Flere løsninger

Administrationen foreslår enten at udvide antallet af pladser enten på Lille Troelskær eller på Lindhøj Plejecenter i Munkebo.

Administrationen anbefaler dog en udvidelse af boliger på Lille Troelskær på baggrund af, at huset er istandsat, og at boligerne er moderniseret og lever op til standarderne.

Lille Troelskær er ydermere optimal i forhold til målgruppen af borgere, hvoraf langt størstedelen er borgere har en demenssygdom, og der opnås dermed en synergi med afdeling Troelskær.

Hvilken løsning, politikkerne vælger, skal drøftes på udvalgsmødet.

Opdatering kl. 19.20

Et enigt Ældre, Handicap- og Psykiatriudvalg besluttede tirsdag eftermiddag at følge administrationens indstilling. Det betyder, at der bliver åbnet seks nye plejeboliger på Lille Troelskær. Ifølge Britt Pedersen (S), der er formand for Ældre, Handicap- og Psykiatriudvalget, forventer man, at boligerne står klar 1. juni i år. 

- Når vi vælger Lille Troelskær, så handler det om, at boligerne er tidssvarende og bedre indrettet. Det er primært personer med demenssygdom, der har brug for de her pladser, så derfor er det en fordel, at stedet ikke er så stort. Derudover ligger det lige ved af en enhed med 12 demensboliger, så vi håber, det kan give en synergieffekt, siger Britt Pedersen. 

02:34

- For at kunne overholde loven om plejeboliggarantien er vi nødt til at åbne op for yderligere seks plejehjemspladser, siger Britt Pedersen.

Luk video

Plejeboliggarantien

Plejeboliggarantien jf. § 54a i almenboligloven og § 192a i serviceloven.

 

Plejeboliggarantien blev indført den 1. januar 2009 for alle ældre, der har behov for en plejebolig eller plejehjemsplads.

 

Hensigten med garantien er at sikre, at ældre, der har behov for en plejebolig, får tilbudt boligen senest 2 måneder efter optagelse på den generelle venteliste.

 

Byrådet kan opfylde plejeboliggarantien ved at tilbyde en plads indenfor kommunen eller ved køb af pladser i andre kommuner.

 

Kilde: Kerteminde Kommune