Borgmester afviser, at han er med til at smide byrådskollega ud

- Vi har ikke på noget tidspunkt skullet forholde os til, om nogen skulle ekskluderes, siger Kertemindes borgmester.

Kertemindes borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) afviser, at det ekstraordinære interne møde, der søndag aften blev holdt i Socialdemokratiets gruppe i Kerteminde, handlede om at ekskludere byrådsmedlem Kristian Hald (S) fra gruppen. 

Det siger han til TV 2 Fyn.

- Det har slet ikke haft noget på sig på noget tidspunkt. Det var ikke det, der blev drøftet i går, og det var ikke det, der var på dagsordenen, siger borgmesteren. 

- Vi har ikke på noget tidspunkt skullet forholde os til, om nogen skulle ekskluderes, siger Kasper Ejsing Olesen.

En mailkorrespondance mellem byrådsmedlem Kristian Hald og byrådsmedlem Sebastian Nielsen, som TV 2 Fyn har set, viser dog, at der skulle stemmes om, hvorvidt Kristian Hald skulle udelukkes fra gruppen. 

Af mødedagsordenen, som TV 2 Fyn også er i besiddelse af, fremgår punktet "behandling af lovens paragraf 21, stk. 7". Det refererer til Lov for Socialdemokratiet i Danmark, og paragraf 21, stk. 7 handler om udelukkelse af et gruppemedlem. 

Mailkorrespondancen viser, at Kristian Hald spørger sin byrådskollega Sebastian Nielsen (S), der også er gruppeformand, direkte til, om der skal stemmes om en udelukkelse af ham fra gruppen.

- Kære Sebastian. Din dagsorden er meget uspecifik. For god ordens skyld skal jeg bede om at få bekræftet, at det er min person, der er genstand for punkt 1 på dagsordenen? Altså at der skal stemmes om, at jeg skal udelukkes fra gruppen?

Screenshot af mailkorrespondance
Screenshot af mailkorrespondance

Hertil svarer gruppeformand Sebastian Nielsen:

- Ja, det er det, der skal stemmes om.

Screenshot af mailkorrespondance
Screenshot af mailkorrespondance

Forelagt korrespondancen mellem Kristian Hald og Kasper Ejsing Olesen, fastholder borgmesteren, at der ikke var tale om en eksklusion af Kristian Hald, men at de alene skulle drøfte den pågældende paragraf.

- Da vi godkender dagsordenen, der godkender vi den dagsorden, vi har fået sendt ud - behandling af paragraf 21 stk. 7. Hvad gruppemedlemmer skriver til hinanden inden et møde, har jo ikke noget indflydelse på dagsordenen. Jeg forholder mig til den dagsorden, der var sendt ud, siger borgmesteren. 

- Jeg ved ikke, hvorfor gruppeformanden svarede sådan, og det var heller ikke det, der blev lagt op til, da vi indledte mødet.

[Tilpasset] 3

Så du vil ikke forholde dig til den ordveksling, der sker der?

- Nej, for det påvirker ikke den dagsorden, der er sendt ud.

Skal jeg forstå dig sådan, at Sebastian Nielsen kommer til at svare noget forkert her, når han siger: "Ja, det er det, der skal stemmes om?"

- Jeg kan ikke svare på hvorfor, han skriver sådan, det må I spørge ham om. Jeg har forholdt mig til dagsordenen, hvilket også var det, gruppeformanden gjorde, da han indledte mødet, siger Kasper Ejsing Olesen.

Socialdemokratiets love

Gruppeformand Sebastian Nielsen (S) bakker Kertemindes borgmester Kasper Ejsing Olesen op i, at eksklusion ikke var på dagsordenen. 

- Som socialdemokratisk gruppe kan man ikke ekskludere folk. Det er simpelthen ikke muligt, siger han. 

Hvorfor svarer du så Kristian Hald, sådan som du gør her?

- Fordi punktet er affødt af, at det skulle op at vende, hvordan vi kontakter det her konfliktråd. Jævnfør lovene var det sådan her. Nu fandt vi så heldigvis en anden løsning, så vi ikke skulle stemme om igangsættelse af den her proces, hvilket der ikke er nogen, der ønsker i gruppen, siger han.

- Jeg ved godt, at I bliver ved med at skrive det, men vi kan ikke stemme om eksklusion. Det kan ikke lade sig gøre. 

- Det skal afgøres i det kommunale konfliktråd. Og så har jeg ikke flere kommentarer, siger Sebastian Nielsen. 

Kasper Ejsing Olesen siger, at han ærgrer sig over samarbejdsvanskelighederne i den socialdemokratiske gruppe.

- Jeg synes, det har været ærgerligt. Det er jo ikke politiske forskelligheder. Der er forskellige opfattelser af, hvordan sådan et fællesskab skal være, siger han. 

TV 2 Fyn har mandag interviewet Kristian Hald (S) og forelagt ham Kasper Ejsing Olesen (S) og Sebastian Nielsens (S) udlæg. 

Kristian Hald (S) holder dog fast i, at mødet skulle handle om at få ham ekskluderet, og at han ikke har fået forelagt den eksakte grund.

- Jeg har stadig kniven for struben. Jeg er blevet forsøgt banket på plads af den socialdemokratiske gruppe og borgmesteren, og det er ikke lykkes dem endnu, siger han. 

Under mødet ville de dog ikke stemme om at ekskludere Kristian Hald (S) alligevel, og der blev i stedet foreslået at hente hjælp udefra til at skabe et bedre samarbejdsklima.

- Det er et rigtig godt forslag. Jeg kan bare ikke forstå, at de forsøger at ekskludere mig først. Rækkefølgen giver ikke mening, siger Kristian Hald (S). 

Oversigt

    Oversigt