Kras kritik af borgmesters biogasanlæg: - Vi har at gøre med inhabilitet, inkompetence og korruption

Kertemindes tidligere borgmester, Hans Luunbjerg, fik i 2016 i strid med forvaltningsloven tilladelse til at udvide sit biogasanlæg. Det mener eksperter i offentlig organisation og forvaltningsret.

Da Hans Luunbjerg i 2016 var borgmester i Kerteminde Kommune fik han efter seks ugers sagsbehandling tilladelse til at udvide et biogasanlæg på sin jord 400 meter fra Kerteminde Fjord. 

To forvaltningseksperter mener, at kommunen gav tilladelsen i strid med forvaltningsloven.

- Vi har at gøre med inhabilitet, inkompetence, korruption. Det går ud over hele kommunens legitimitet, lyder det fra Kurt Klaudi Klausen, der er professor i offentlig forvaltning, organisation og ledelsen ved Syddansk Universitet, SDU.

FAKTA om korruption

Siloerne og den over 14 meter høje ståltank på Kerteminde Biogas omdanner gødning fra landbruget til gas.

Hans Luunbjerg var både var ansøger og borgmester, og derfor er der i forvaltningsloven klare regler om, at hans forskellige roller skal holdes adskilt.

- Han skal sørge for at erklære sin inhabilitet, og han skal på ingen måde blande sig i sagens behandling, siger Kurt Klaudi Klausen.

En professor i forvaltningsret fra Aalborg Universitet er enig med sin fynske kollega.

- Når borgmesteren er chef for det administrative, så kan man meget nemt forestille sig, at medarbejderne behandler deres chef lidt bedre end tilsvarende ansøgninger. Dermed kan man komme til at handle enten ulovligt eller usagligt eller i strid med lighedsgrundsætninger, siger professor Sten Bønsing.

Møde om VVM-redegørelse

Kjerteminde Avis har bedt om aktindsigt i alle dokumenter i sagen. Af et udleveret dokument fremgår det, at daværende kommunaldirektør Tim Jeppesen i 2015 holdt møde med Hans Luunbjerg om Luunbjergs udvidelsesplaner.

Blandt andet står der i dokumentet, at ”kommunen havde til sinde at meddele afgørelse om VVM-redegørelse for en ansøgt udvidelse.” Det vil sige, at kommunens udgangspunkt var, at en udvidelse ville kræve en omfattende undersøgelser af indvirkningerne på miljøet.

ny grafik kopi
Foto: Grafik: David Moritz

Kerteminde Biogas spurgte på mødet om det var muligt at ”fremsende supplerende oplysninger for herved at skabe et bedre grundlag for vurdering frem for at gennemgå en fuld VVM-redegørelse”

Kommunen konkluderede, at når de havde modtaget flere oplysninger vil ”Kerteminde Kommune på ny vurdere om projektet kræver VVM-redegørelse”

Tilladelsen blev givet uden, at der var foretaget VVM-redegørelse i august 2016.

De to professorer er ikke i tvivl om, at både borgmester og kommunaldirektør har handlet i strid med forvaltningsloven.

- Det er næsten det mest klare signal på inhabilitet, at man selvfølgelig ikke må behandle sine egne sager. Derfor siger forvaltningsloven, at han skal trækkes helt ud af sagen. Han må slet ikke håndtere den på nogen måder, siger Sten Bønsing.

- Dårlig smag i munden

Kurt Klaudi Klausen mener også, at den daværende kommunaldirektør gør sig skyldig i overtrædelse af forvaltningsloven.

- Det undrer mig såre, at en ellers dygtig kommunaldirektør ikke er klar over, at her skal han rådgive borgmesteren på en anden måde, og at selv være en del af det, kan være meget betænkeligt.

- Man får en dårlig smag i munden og en mistanke om, at der har været tale om særbehandling og forskelsbehandling. Det betyder noget, hvem det er, der ansøger. Og det må det ikke, lyder det fra Kurt Klaudi Klausen.

Hurtig sagsbehandling

Biogasanlægget ligger i en landzone, og ifølge planloven er det kommunalbestyrelsen, der skal give tilladelse til byggeri og ombygninger i landzoner. 

Men alligevel blev tilladelsen til biogasanlægget givet af administrationen efter blot seks ugers sagsbehandlingstid.

quote Det er i virkeligheden en dårlig forvaltningskik, og det er jo altså et eksempel på en korrupt politiker, der forfølger egne interesser

Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig forvaltning, organisation og ledelsen ved SDU.

- Det er helt usædvanligt, at det kan gå så hurtigt hen over en sommerperiode. Man kan godt have en berettiget mistanke om, at det betyder noget, at ansøgeren er borgmesteren, siger Kurt Klaudi Klausen.

Begrundelsen fra administrationens side var, at selvom anlægget ligger i landzone og inden for kystnærhedszonen, så er ”der tale om udvidelse af et eksisterende biogasanlæg tilknyttet landbrugserhvervet.”

Ingen kommentarer

De to eksperter tager ikke stilling til, om tilladelsen var fagligt velbegrundet. 

Men de er ikke i tvivl om, at sagsbehandlingen giver grund til mistanke om særbehandling til den på det tidspunkt siddende borgmester.

- Det er i virkeligheden en dårlig forvaltningskik, og det er jo altså et eksempel på en korrupt politiker, der forfølger egne interesser, det er helt åbenbart, mener professoren fra SDU.

TV 2 Fyn bad onsdag om et interview med Hans Luunbjerg, men han ønskede ikke at udtale sig.

Torsdag henvendte TV 2 Fyn sig igen til den tidligere borgmester og bad ham om at forholde sig til anklagerne om inkompetence, inhabilitet og korruption.

- Jeg har ingen kommentarer, svarede Hans Luunbjerg i en sms.

TV 2 Fyn har også bedt den daværende kommunaldirektør Tim Jeppesen om at forholde sig til udtalelserne fra de to professorer.

- Jeg anerkender, at der kan være en problematik, men jeg mener, at vi har holdt tingene adskilt i denne sag, siger Tim Jeppesen, der heller ikke vil stille op til et interview.

Ville have handlet anderledes

I Kerteminde Kommune er der i dag en ny direktion. De var ikke en del af sagen tilbage i 2016. Vicekommunaldirektøren mener, at sagen ville have været behandlet anderledes i dag.

- Det, jeg kan sige, er, at hvis vi fik en lignende sag i dag, så ville vi sørge for, at der var en politisk behandling af sagen, eller at vi fik en uvildig vurdering fra en ekstern rådgiver, siger vicekommunaldirektør i Kerteminde Kommune Claus Lade.

Kan du forstå, at der i offentligheden kan opstå mistanke om inhabilitet, når det er borgmesterens egen forvaltning, der skal behandle hans ansøgning?

- Der findes nogle regler om habilitet, som skal sikre, at der netop ikke er den gråzone, hvor man kan få mistanke om, at der sker en skæv behandling. Og de regler om habilitet skal vi overholde.

Siger du dermed også, at det ikke blev håndteret korrekt i 2016?

- Jeg kan konkludere, hvad der ville ske på min vagt, og det er, at vi ville gøre det anderledes, end processen var dengang.

Byråd skal vurdere redegørelse

Administrationen vil nu undersøge sagsakterne fra 2016 og udarbejde en tidslinje og redegørelse over forløbet. Claus Lade ønsker ikke at forholde sig til eventuelle konsekvenser af administrationens undersøgelser.

Når redegørelsen er færdig, bliver den overleveret til politikerne i Kerteminde Byråd, som herefter skal beslutte, om der skal foretages en uvildig undersøgelse af forløbet, eller om der skal iværksættes andre initiativer for at få afklaret sagen. 

Den tidligere borgmester er ikke længere medlem af Kerteminde Byråd. Men han er formand for Kerteminde Forsyning, der har fremskredne planer om at oprette egen fjernvarmeforsyning, og bryde årtiers samarbejde med Fjernvarme Fyn.

Oversigt

    Oversigt