I det fynske folks tjeneste

Plejeforældre i oprør: Frygter at blive presset ned i løn

Plejefamilier frygter fremtiden efter, at en ny lønmodel er sendt i høring. Assens Kommune vil tvinge familierne ind i en ændret aftale og samtidig spare 1,4 millioner kroner årligt på lønbudgettet.

00:20

Dorthe Mortensens familie har tre børn i pleje. Hun frygter, at en ny aflønningsmodel skal bruges til at presse de 94 plejefamilier, som Assens Kommune har anbringelser hos, til at acceptere en lønnedgang.

En ny og ændret aflønningsmodel - den såkaldte "gennemsnitsmodel" - er netop sendt i høring hos de 94 plejefamilier, som varetager plejeopgaver for Assens Kommune.

Der er jo ikke nogen mennesker, der skal stå og kigge deres plejebørn i øjnene og sige; Vi får ikke penge nok for at have dig, så derfor farvel og tak.

Dorthe Mortensen, Familieplejer

Ifølge kommunen med det formål at skabe ro omkring plejebarnet og gøre op med en model, hvor plejefamilier kan sættes ned i løn, hvis barnet får det bedre.

Men samtidig en aflønningsmodel, som skal sikre kommunen besparelser på løn til plejefamilier.

- Det er frygteligt. Der er jo ikke nogen mennesker, der skal stå og kigge deres plejebørn i øjnene og sige; Vi får ikke penge nok for at have dig, så derfor farvel og tak. Det skal ingen plejeforældre ud og sige.

Er det den situation, I frygter?

00:19 Luk video

- Ja, det er det, siger Dorthe Mortensen.

Frygten bunder i, at Assens Kommune - sideløbende med planen om at opsige og genansætte alle kommunens plejefamilier på nye lønvilkår - har meldt ud, at der skal spares 1,4 millioner kroner årligt på løn til kommunens plejefamilier.

- Vi har ikke overtidsbetaling. Vi har ikke betaling for vågne nattevagter eller sovende nattevagter eller søn- og helligdagsbetaling eller ferier eller pension for den sags skyld.

- Vi har ikke ret meget at gøre med i forvejen, hvis du regner vores timeløn ud på 24-7, 365 dage om året, siger Dorthe Mortensen.

00:42 Luk video

Vicedirektør: - Vi vil skabe mere forudsigelige lønvilkår

Assens Kommune har altså hidtil aflønnet plejefamilier efter den klassiske honoreringsmodel, men ønsker altså fra næste år at aflønne efter KL's gennemsnitsmodel.

Kommunen erkender, at det er en svær manøvre, man er ved at sætte i søen.

- Det er jo ikke nogen let opgave at skifte et aflønningssystem ud med et andet. Vi tror på, at vi på sigt vil blive tilfredse med det nye aflønningssystem – og så er besparelsen jo ligesom på mange andre områder i Assens Kommune blevet til en virkelighed, siger Esben Krægpøth, vicedirektør med ansvar for børn, unge og uddannelse i Assens Kommune.

Kan du forstå, hvis det hos plejefamilierne opfattes som et redskab, I skal bruge til at presse dem ned i løn?

- Jeg kan godt forstå, hvad folk kan opleve ved det her. Men jeg håber da, at jeg sammen med mine medarbejdere kan sætte os i en situation, hvor vi kan få lagt det til side – så vi kan gå konstruktivt i gang med forhandlinger om, hvor man skal være lønmæssigt.

Modeller for honorering af plejefamilier

Klassisk honoreringsmodel:

Plejefamilien modtager typisk mellem 3 og 8 vederlag á 4.222 kroner månedligt. Honoreringen revideres årligt og falder, hvis barnet bliver mindre plejekrævende.

 

Gennemsnitsmodellen:

Der opereres typisk med 4 forskellige honoreringsniveauer. Det aftales ved plejeforholdets start, hvad plejefamiliens honorar skal være. Honoraret genforhandles som udgangspunkt ikke.

 

Livsfasemodellen:

Barnets anbringelse opdeles i en række livsfaser. Plejefamiliens honorering fastsættes for én livsfase ad gangen og genforhandles, når barnet rammer en ny fase.

 

Kilde: Kommunernes Landsforening

Se mere

KL: Gennemsnitsmodellen er udgiftsneutral

Kommunernes Landsforening har i april 2019 samlet erfaringer hos landets kommuner og undersøgt fordele og ulemper ved forskellige modeller for aflønning af familieplejere.

KL konkluderer i den forbindelse: 

Udgiftsniveauet i kommuner, der benytter denne model (gennemsnitsmodellen, red.), synes at være omtrent på niveau med en sammenlignelig gruppe kommuner med den klassiske honoreringsmodel.

KL har på baggrund af undersøgelsen skrevet et brev til samtlige landets borgmestre.

Her anbefaler man kommunerne at overgå til "gennemsnitsmodellen", fordi den ifølge KL kan mindske konfliktniveauet mellem plejefamilie og kommune, da plejefamiliens løn ikke løbende skal genforhandles.

00:19 Luk video

Plejemor: - Det hænger ikke sammen

Dorthe Mortensen medgiver, at den nye lønmodel har flere fordele.

Problemet er ifølge hende ikke den såkaldte "gennemsnitsmodel", som kommunen har på tegnebrættet, men derimod ambitionen om at spare 1,4 millioner kroner på det årlige lønbudget til plejefamilierne i forbindelse med dens indfasning.

Vi bliver pillet ved hver gang, der bliver pillet ved børn- og ungeområdet. Det er vores børn, det går ud over.

Dorthe Mortensen, Familieplejer

- Gennemsnitsmodellen ser rigtig god ud, og det er det, vi har ønsket i mange år. Det hænger bare ikke sammen med, at der er besparelser med i det.

Hun oplever, at de børn, som i dag placeres i familiepleje, har mere omfattende udfordringer end tidligere.

Samtidig er det hendes erfaring, at børnene - som følge af kommunernes generelle trang til at spare - ofte ikke har fået den hjælp og støtte, som var og er nødvendig for at hjælpe dem i deres udfordringer.

- Vi er i forvejen en gruppe, der er så hårdt ramt økonomisk. Vi bliver pillet ved hver gang, der bliver pillet ved børn- og ungeområdet. Det er vores børn, det går ud over, siger Dorthe Mortensen, der sammen med sin mand har tre børn i familiepleje, siger Dorthe Mortensen.

00:20

- Vi mangler svar, siger familieplejer Dorthe Mortensen.

Luk video

- Forhåbentlig kan vi bevare plejefamilierne i vores fold

På trods af kritikken tror vicedirektør med ansvar for børn, unge og uddannelse i Assens Kommune, Esben Krægpøth, fortsat på, at det kan lade sig gøre at lande nye og langsigtede aflønningsaftaler med samtlige kommunens 94 plejefamilier.

Det er ikke sikkert, at vi bliver enige ved første møde, men på et tidspunkt bliver vi forhåbentlig alle sammen enige. Forhåbentlig har vi så stadigvæk alle plejefamilier i vores fold til at løse den meget store opgave, de løser.

Esben Krægpøth, Vicedirektør med ansvar for børn, unge og uddannelse, Assens Kommune

- Jeg forventer, at vi i hvert fald kan have en så konstruktiv snak om det her, at vi når hen til at resultat. Det er ikke sikkert, at vi bliver enige ved første møde, men på et tidspunkt bliver vi forhåbentlig alle sammen enige. Forhåbentlig har vi så stadigvæk alle plejefamilier i vores fold til at løse den meget store opgave, de løser.

Det er jo let at være konstruktiv, når man er den, der skal have penge - og det er nogen andre, der skal aflevere dem?

- Det har du da fuldstændig ret i. Vores situation er nu - med de vilkår vi har - hele tiden at forsøge at komme ind i en snak om det her, således at begge parter kan blive enige om, at det er rigtigt at få et længere forløb med en aflønning, som er kendt for begge parter.  

01:18 Luk video

Og som er billigere for jer?

- Den vil optræde billigere, hvis vi skal finde den besparelse, der ligger - og det skal vi. Det er politisk besluttet, siger Esben Krægpøth, vicedirektør med ansvar for børn, unge og uddannelse i Assens Kommune.

Afslag på udsættelse af høringsperiode

Sammen med 63 andre plejefamilier har Dorthe Mortensen skrevet et brev til kommunen og bedt om at få den aktuelle høringsperiode udsat.

- Vi mangler svar på, hvilke konsekvenser det får for os. Vi kan slet ikke forholde os til modellen.

- I øvrigt har vi slet ikke tid til at forholde os til modellen, fordi det er jul, og vi står med børn, der er følelsesmæssigt skadet. Det er følelsernes tid, så det er rigtig unfair at komme ind på det nu, siger Dorthe Mortensen.

Assens Kommune vil trods plejeforældrenes anmodning ikke udsætte høringen.

Kommunens planer om at lade samtlige 94 plejefamilier overgå til den såkaldte "gennemsnitsmodel" inden 1. maj næste år er således i høring frem til den 4. januar 2020.