I det fynske folks tjeneste

Kommune om autistiske Benjamin: Vi har strukket os langt

Selvom koncernchefen i Faaborg-Midtfyn Kommune ikke vurderer, at der er anledning til at genvurdere sagen om Benjamin, er han villig til at overveje, om der er noget, kommunen har overset.

00:23

1 af 2

- Der er vanskeligheder, som kræver særlige hensyn både hjemme og i skolen. Der er tilbudt ekstra aflastning til familien, der er også tilbudt fagpersoner, som kan komme og hjælpe med morgen-situationen, så jeg synes, at vi strækker os langt i forhold til at hjælpe familien, som tydeligvis har behov for hjælp. 

Sådan lyder det fra koncernchef i Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune Michael Gravesen til sagen om autistiske Benjamin. Sagen handler om otteårige Benjamin, der lider af meget svær autisme, og har store udfordringer ved skiftet mellem hjemmet og skolen - så svært, at den psykiske overbelastning har resulteret i, at han er bange for at lægge sig til at sove, har mavesmerter, diarré og daglige grådanfald. 

Susanne Green, som er mor til Benjamin, forstår dog ikke, hvad den ekstra hjælp skal gavne. 

- Vi har haft en pædagogisk konsulent ude hos os i ni måneder, der beskriver, at vi håndterer morgnerne korrekt, at vi er kompetente forældre med forståelse og respekt for vores barns vanskeligheder. Det her drejer sig ikke om, at vi ikke forstår, hvad vi skal gøre. Det virker som om, at de bare skal trække tingene ud. Vi har også haft tre sagsbehandlere hjemme og se børnene, så det handler ikke om, at vi ikke vil tage i mod den hjælp, siger Susanne Green. 

Læs også Autistiske Benjamin tvinges i skole trods lægers advarsler

Forældrenes ønske er en ugentlig fridag, hvor Benjamins system kan blive afstresset, og det bakkes op af en speciallæge fra OUH. Alligevel har Faaborg-Midtfyn Kommune vurderet, at en ugentlig fridag ikke vil lette Benjamins situation. 

- Det er en samlet, individuel helhedsvurdering, som det gælder i alle sager i forhold til børn og unge med autistiske vanskeligheder. Og i den vurdering tilsiger det, at vi støtter familien, som vi allerede har gjort.

Udover forældrenes og lægens vurdering, hvad er det så, der har været med i den samlede faglige vurdering? 

- Det er de fagpersoner, der er omkring familien. Både socialfaglige personer og skolen, og så har vi haft ekstern eksperthjælp til at kigge på sagen, og det har ikke givet anledning til at ændre i vurderingen og afgørelsen. 

01:58 Luk video

Har den eksterne ekspert mødt Benjamin og hans forældre? 

- Det er en, der kender sådanne problematikker ganske udemærket, og vi bruger af og til eksterne rådgivere til at give en second opinion på sådanne sager, og det har vi også gjort her. Det ændrer ikke på, at familien oplever stor frustation og vanskeligheder, og derfor er der hele tiden et samarbejde og en dialog med familen. 

Benjamins mor, Susanne Green er dog uforstående overfor de ekstra fagpersoners vurdering. 

- Jeg ved ikke, hvem de fagpersoner er. Udover kommunens socialrådgiver og gruppeledere, har vi, Benjamins kontaktlærer og overlægen fra OUH været med til netværksmøderne. Og hvis en ekstern ekspert har vurderet sagen, skulle vi have været partshørt, og det er vi ikke blevet, så det forstår jeg ikke, forklarer Susanne Green.

Kommunen er åben for dialog

Koncernchefen understreger vigtigheden af en god dialog med forældrene, og han er også villig til at se på, om der er noget, som er overset i sagen. 

- Vi har et møde med familien her 1. september, og der er vi helt åbne, hvis der er løsninger, der ikke er afdækket, eller der er noget, vi har overset, for det handler selvfølgelig om Benjamins trivsel, lyder det fra koncernchef Michael Gravesen. 

Giver det anledning til at ændre ved vurderingen, hvis ikke der kommer yderligere informationer på det her møde? 

- Der er ikke noget, der er mejslet i sten. 

Det handler ikke om økonomi

Læs også Autismeforeningen om Benjamin-sag: Det handler om penge

Forældre til børn med handicap har ifølge Serviceloven ret til et liv så tæt på det normale som muligt. En ugentlig fridag vil derfor betyde, at den af forældrene, som skulle være hjemme hos ham, skulle kompenseres med tabt arbejdsfortjeneste.  

Selvom formanden for Landsforeningen Autisme ikke kan forstå afgørelsen på andre måder, end at det er et spørgsmål om penge, understreger koncernchefen, at det ikke handler om tabt arbejdsforjeneste.

- Det har ingenting med økonomi at gøre. Det er en faglig vurdering. Forældrene får allerede dobbelt tabt arbejdsfortjeneste, og det gør man kun i helt særlige situationer. Så det er ikke økonomiske forhold, der er afgørende her. Det afgørende er, at det er en langsigtet plan, siger Michael Gravesen.

Her kan du se eller gense hele indslaget om Benjamin:

05:03 Luk video