I det fynske folks tjeneste

Lysende reklamepylon bliver 20 meter lavere efter protester

En planlagt 50 meter høj, lysende reklamepylon ved et erhvervsområde tæt på motorvejen får nu kun lov til at blive 30 meter høj.

By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune har netop fremlagt et nyt lokalplanforslag med den reducerede højde på reklamepylonen. Den nye lokalplan siger, at reklamepylonen ved motorvejsafkørsel 50 maksimalt må være 30 meter.

Det ændrede lokalplanforslag med den noget lavere reklamesøjle kommer efter en lang række indsigelser mod den lysende reklamesøjle.

Læs også Nyt Odense-vartegn: 50 meter høj lysende reklame-pylon

Odense Byråd har tidligere godkendt lokalplanforslaget med en reklamepylon på 50 meter, og en miljørapport fastslog, ”at pylonens påvirkning af omgivelserne ikke er af væsentlig karaktér”, selvom pylonen ville kunne ses på en afstand af 2,5 kilometer.

Men i alt 17 personer, virksomheder eller myndigheder har gjort indsigelser i høringsfasen, og langt de fleste indsigelser handler om reklamesøjlen.

De fleste mener slet ikke, at der er behov for en lysende reklamesøjle, og nogle mener, at det vil gå ud over trafiksikkerheden på motorvejen.

 

De mange indsigelser har ikke bare fået By- og Kulturforvaltningen til at begrænse højden til 30 meter, men samtidig stiller kommunen betingelser om, at reklamepylonen først må opføres, når området er fuldt udbygget, og vejadgangen er sikret.

Den reducerede højde på reklamepylonen vil ifølge By- og Kulturforvaltningen betyde, at pylonen er lavere end det nærliggende Coop højlager på 35 meter. Forvaltningen mener, at pylonen dermed vil indgå ”som en visuel integreret del af erhvervsområdet og opleves mindre synlig på afstand både ved dagslys og mørke.”

Det er ejerne af Odense Erhvervspark, Niels Thorborg og Jens Belling, der har søgt om tilladelse til at opstille den 50 meter høje reklamepylon ved det tidligere Roulunds Fabrikker.

På tirsdag skal politikerne i By- og Kulturudvalget beslutte, om den nye lokalplan skal vedtages.

Læs også Lysreklame: Jane Jegind vil begrænse lyset om aftenen