Halvdelen af Langelands anbringelser bør genåbnes ifølge ekstern rapport

Langeland Kommune har nu fået kritik for sin håndtering af anbringelsessager fra flere kanter.

Omtrent halvdelen af anbringelsessagerne i Langeland Kommune bør gennemgåes igen.

Sådan lyder konklusionen i en rapport fra konsulenthuset Marselisborg Consulting, som Langeland Kommune selv har bestilt. 

Udover at 11 ud af 24 sager anbefales at blive gennemgået igen på grund af mangelfuld dokumentation, så skriver konsulenthuset også, at kommunens familieafdeling bør lave et kvalitetsløft på visse områder i anbringelsesprocessen. 

Særligt inddragelse af forældrene i anbringelsessagerne virker til at have været underprioriteret, skriver konsulenthuset i sin rapport, der kommer i kølvandet af en væsentlig kritik fra Ankestyrelsen i november 2022.

Kritikken fra Ankestyrelsen kom, efter radiokanalen 24syv tidligere har afdækket flere fejl og lovbrud i Langeland Kommunes håndtering af sagsbehandlingerne af tvangsanbragte børn.

- Ikke godt nok

Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) oplyser, at han ikke selv har læst rapporten, men han henviser til, at økonomiudvalget mandag har vedtaget en anbefaling til kommunalbestyrelsen om at opnormere antallet af ansatte i familieafdelingen.

- Vi har jo fået nogle løbende tilbagemeldinger, der viser, at det ikke står godt til i afdelingen, og der er et oprydningsarbejde. Det er det, vi sætter igang nu, siger Tonni Hansen til TV 2 Fyn.

Men hvordan forholder du dig til, at 11 ud af 24 sager anbefales at blive gennemgået igen?

- Selvfølgelig er det ikke godt nok, men vi kan jo ikke gøre andet end at normere afdelingen til, at vi kan få ryddet op i de sager, der måtte være fejl i, siger Tonni Hansen.

Han peger på, at afdelingen selv mener, at det mest er processuelle fejl, det drejer sig om.

- Men det er jo stadig ikke godt nok i forhold til folks retssikkerhed, så det skal vi have rettet op på, og gerne så hurtigt som muligt, siger borgmesteren.

Nødvendige sagsskridt forhastes 

Marselisborg Consulting har kun haft til opgave at afgøre i hvilken udstrækning, sagsbehandlingen er i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler og principper, samt specifikke procedureregler inden for børneområdet.

Dermed har det ikke været konsulenthusets opgave at vurdere, hvorvidt afgørelserne i anbringelsessagerne er korrekte eller ej. 

Blandt andet skriver konsulentfirmaet, at der er flere steder, hvor firmaet ikke kan finde dokumentation for at der er sket vejledning efter lovens foreskrifter. 

Ligesom den manglende dokumentation for inddragelse af forældrene, så understreger konsulenthuset, at det ikke kan afgøre, om den manglende dokumentation for vejledning alene er udtryk for dokumentationsfejl eller egentlig mangel på vejledning af forældrene.

Derfor er det også anbefalingen, at de 11 sager skal gennemgåes igen med specifikt fokus på at styrke dokumentationen i sagerne.

I kommunens anbringelsessager finder konsulenthuset også en indikation på, at der er en overordnet tendens til, at der bliver ageret hurtigt i sagerne, uden at sikre de nødvendige sagsskridt. Et problem der dog er størst i sagernes begyndelse, vurderer Marselisborg Consulting.

Borgmester afventer udvalgets indstilling

Konsulenthusets gennemgang viser dog også, at familieafdelingens sagsbehandling i dag går i en mere "faglig sund retning".  Et positivt skifte der registreres omkring 2021/ 2022.

Desuden understreges det i rapporten, at der ikke entydigt kan siges, at der findes et generelt problem med sagsbehandlingen i familieafdelingen.

Kommunens børne- og skoleudvalg skal onsdag diskutere rapporten. Borgmester Tonni Hansen afventer udvalgets resultat.

- Er det i tråd med rapportens anbefaling, så er det, det vi gør, siger borgmesteren med henvisning til gennemgang af de 11 sager.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra formanden for børne- og skoleudvalget, Søren Ramsing (R). Han ønsker dog ikke at stille op til interview før efter onsdagens møde i udvalget.

En af borgerne, der har kæmpet med Langeland Kommunes familieafdeling er Sandie Hansen, der i december endelig fik sine drenge hjem igen efter Ankestyrelsen slog fast, at der ikke var anbringelsesgrundlag i hendes sag.

Oversigt

    Oversigt