I det fynske folks tjeneste

Minister gav ingen løfter til Langeland

Langelands borgmester Knud Gether, Borgerlisten, og kommunaldirektør Jørgen Christiansen var onsdag formiddag til møde med Indenrigs- og Socialministeren.

Langeland kommer på en andenplads med 48,7 fattige ud af 1000 indbyggere.

Formålet med mødet var at drøfte den udviklingskontrakt Langeland Kommune har indgået med ministeriet.
 
- Det var efter min opfattelse et positivt og konstruktivt møde, hvor ministerens udviste stor forståelse for Langeland Kommunes situation, siger borgemster Knud Gether i en mail efter mødet.

Ikke tilsagn om yderligere støtte

- Vi fik ikke her og nu tilsagn om yderligere støtte, men vi fik aftalt en procedure omkring den kommende budgetlægning, og vi fik aftalt et nyt møde med ministeren i begyndelsen af oktober, fortæller borgmester Knud Gether.
 
Aftalen blev, at Langeland Kommune udarbejder forslag til budget for 2010 efter de sædvanlige retningslinjer herunder den økonomiaftale regeringen indgår med KL i juni måned.

Og der blev også åbnet mulighed for, at Langeland Kommune nu kan søge støtte fra den statslige pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Nyt møde til oktober

Langeland Kommune vil så drøfte budgettet på et nyt møde i begyndelsen af oktober, inden kommunalbestyrelsen skal godkende budgettet for 2010.
 
- Vi fik ikke tilsagn om yderligere millioner på nuværende tidspunkt. Men jeg er meget tilfreds med mødet  med ministeren og ser positivt på fremtidsmulighederne for Langeland Kommune. Det er dog en forudsætning, at vi også i kommunalbestyrelsen tager opgaven alvorligt og sørger for budgetdisciplin, så vi kan holde udgifterne i ro, siger Knud Gether.