Østre Stationsvej lukker: Du skal køre bagom banegården

Bilerne skal ikke længere køre foran Odense Banegård Center på Østre Stationsvej. Fra den 22. maj skal de i stedet køre bagom banegården.

Vi har stort set alle været der i bil. Vi skulle måske sætte en ven af, der skulle med toget, eller måske hente et familiemedlem, der havde været med toget. Eller måske er vi bare kørt forbi. 

Bilisterne vil fra den 22. maj blive sendt på en lille omvej, når den meget trafikerede vej Østre Stationsvej bliver bilfri - og det bliver den permanent. 

Dermed skal du fremover sætte din ven af på en særlig afsætningsplads på det nyindrettede vejareal bagved banegården.

Pladsen foran Odense Banegård Center bliver altså lukket for alle biler fremover. Bilerne skal i stedet køre bagom banegården på den plads, som busserne har benyttet sig af. 

Sådan ser ændringerne ud på Østre Stationsvej ved banegården. 
Sådan ser ændringerne ud på Østre Stationsvej ved banegården. 
Foto: Odense Letbane

Odense Letbane erkender da også i en pressemeddelelse, at der er tale om en stor ændring i odenseanernes køremønster. 

- Ændringen er permanent, og odenseanerne skal derfor vænne sig til en ny trafiksituation omkring Odense Banegård Center. Generelt vil der være ændrede forhold for alle typer af trafikanter, og det kan derfor tage lidt tid at få arbejdet det hele på plads, skriver de i pressemeddelelsen. 

Gælder også cyklister

Og det gælder ikke kun for bilister. Cyklisterne, der kører fra øst mod vest - altså fra Odeon mod banegården- skal også køre bagom banegården. Men de cyklister, der skal fra vest mod øst, skal stadig cykle foran banegården. 

Det ellers meget trafikerede stykke af Østre Stationsvej skal i stedet for biler huse letbanen, og et nyt byrum, som er forbeholdt bløde trafikanter. 

Den meget benyttede parkeringsplads ved Jysk Fynske Medier vil ikke længere være muligt at komme til fra øst. Men bilisterne fra vest kan stadig benytte sig af den. 

Endnu en gade 

Men Østre Stationsvej er ikke den eneste vej, der kommer til at ske ændringer på i denne omgang. 

Den nordlige del af Nørregade bliver fremover ensrettet af hensyn til fjernvarmearbejde i krydset. Det betyder, at man kun kan køre ud fra Nørregade til Østre Stationsvej og ikke ind. 

Dette indgreb i trafikken er dog ikke permanent. Efter omkring halvanden måned vil ensretningen igen blive ophævet, og bilister vil igen kunne køre i begge retninger. 

Indtil da kan man benytte sig af Jernbanegade og Slotsgade som omkørsel til Nørregade.