Regnefejl: Letbanens etape 2 forsinkes med fire år

En regnefejl hos Odense Kommune betyder, at en eventuel anden etape af letbanen først kan være klar fire år senere end hidtil beregnet.

Hidtil har borgmesterforvaltningen meldt ud, at letbanens anden etape kunne stå klar i 2025, hvis staten medfinansierer anden etape og i 2027, hivs staten ikke vil være med. 

Men nu har Bystrategisk Stab i Odense Kommune opdaget en fejl i beregningerne, og de nye beregninger viser, at letbanens anden etape tidligst kan være klar i 2028 og først i 2031, hvis staten ikke yder tilskud. Det fremgår af dagsordenen for økonomiudvalgets møde i næste uge. 

- Der er sket det, at vi har overset en udgiftspost, og det betyder, at kommunen ikke vil have de forventede penge i de årstal vi hidtil har meldt ud. Det er en beklagelig fejl og det er vi kede af, siger konstitueret chef for bystrategisk stab, Carsten Henriksen.

Anden etape er endnu ikke politisk vedtaget, men byrådet begyndte alligevel sidste år at sætte penge af til letbanens anden etape.

Samtidig er der til etape 1 - der er ved at blive anlagt nu - afsat penge til såkaldte skiftespor, så etape 1 og 2 kan kobles sammen. Men til trods for den pludselige udsættelse med fire år af den sidste etape, så mener letbanens ledelse, at investeringerne i skiftespor skal fastholdes.

- Alene set ud fra en samlet anlægs- og driftsmæssig betragtning er det Odense Letbane P/S’ klare vurdering, at hvis man forventer en anden etape af letbanen, vil det være formålstjenligt at etablere forgreningspunkterne til denne samtidig med første etape. I forhold til tidshorisont, så er det ikke afgørende, om forgreningspunkterne anvendes 5, 10 eller 15 år efter etablering. Dette kan håndteres med overdækning og/eller mindre vedligehold, skriver Odense Letbane til Odense Kommune.

Borgmester Peter Rahbæk Juel har ingen kommentarer til forsinkelsen. 

- Idet byrådet ikke har vedtaget noget om, hvornår letbanens etape 2 skal påbegynde, så ser jeg ikke den nye beregning som en politisk sag, siger borgmester Peter Rahbæk Juel. 

Økonomiudvalget i Odense skal behandle sagen på tirsdag.