Middelfart og Fredericia i tættere samarbejde

De to kommuner Middelfart og Fredericia øger nu samarbejdet indenfor blandt andet turisme, events, jobcentre og socialområdet.

Middelfart og Fredericia samarbejder allerede på en række områder indenfor udvikling, løsning og drift af kommunale opgaver. Og det samarbejde bliver nu udvidet.

- Vi har i mange år haft et forbilledligt samarbejde med Fredericia Kommune, som vi altid har set som vores strategiske samarbejdspartner, da vi har sammenfaldende interesser indenfor bl.a. turisme, uddannelse, kultur og infrastruktur, siger Middelfarts borgmester Steen Dahlstrøm, Soc.dem.

Fælles om turisme

'Turisme og Event' er et området, hvor der skal samarbejdes om øget udvikling af events og fælles markedsføring.

To store projekter er på vej. Det er Bridgewalking, som bliver den første af sin slags i Danmark og Destination Lillebælt, der skal sikre større synlighed, viden og tilgængelighed for borgerne til den skønne natur i og omkring Lillebælt.

Eksisterende projekter som Lillebælt Halvmarathon, Rock Under Broen og Krydstogtanløb er også fælles samarbejdsprojekter fremover.

Nye områder

I aftalen indgår også en række nye områder:

Bibliotekerne i de to kommuner vil fremover samarbejde om fælles branding af deres mange arrangementer.

De to kommuner ønsker også at samarbejde omkring cykelfremme på tværs af kommunerne.

På social- og specialområdet vil de to kommuner undersøge, hvor det vil gavne borgerne, at der indgås samarbejde.

En kortlægning af eksisterende tilbud indenfor socialpsykiatriområdet i de to kommuner skal afdække der er grundlag for at etablere et samarbejde.

På det specialiserede felt, indenfor tale, syn, høre og IKT-hjælpemidler, skal et samarbejde sikre, at opgaverne løses med mere tværfaglighed.

Et udvidet samarbejde mellem de to kommuners Jobcentre skal bl.a. sikre rekruttering på tværs af kommunegrænser.