Undersøisk stenalderboplads ødelagt ved Fyn

Den undersøiske og fredede ”Ronæs Skov Stenalderboplads” ved Gamborg Fjord på Vestfyn har været udsat for tyve eller hærværksmænd. Nu er en flok dykkere blevet bedt om at sikre fortidsmindet.

To-tre meter under havets overflade har ”Ronæs Skov Stenalderboplads” i Gamborg Fjord på Vestfyn været udsat for tyveri eller hærværk. Det er sandsynligvis sket i løbet af sommeren, da stenalderbopladsen var intakt ved tilsyn tidligere på året.

Det var fritidsdykker og arkæolog Kim Bech Nielsen fra Fønsskov, der opdagede tyveriet. Nu har Slots- og Kulturstyrelsen bedt ham og et par andre dykkere om at sikre området med sandsække.

Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet, at overgrebet på det undersøiske fortidsminde har været så alvorligt, at hændelsen nu er meldt til Fyns Politi.

Dykkende gerningsmænd

”Ronæs Skov Stenalderboplads” kan dateres til kystjægerkulturen ”Ertebøllekulturen” cirka 5000 år f.Kr. og er meget rigt på fund. Kim Bech Nielsen dykkede rundt om stenalderbopladsen, da han så tre huller i skallaget på cirka 130 centimeter og en dybde på 30 til 40 centimeter.

Der er langt ned til stenalderbopladsen, og derfor vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, at tyvene eller hærværksmændene har været iført dykkerudstyr og er dykket til stenalderbopladsen fra en jolle.

"Ronæs Skov Stenalderboplads" ligger i Gamborg Fjord på Vestfyn og findes to-tre meter under havets overflade. Derfor mener Slots- og Kulturstyrelsen, at gerningsmændene har været iført dykkerudstyr.
"Ronæs Skov Stenalderboplads" ligger i Gamborg Fjord på Vestfyn og findes to-tre meter under havets overflade. Derfor mener Slots- og Kulturstyrelsen, at gerningsmændene har været iført dykkerudstyr.
Foto: Ole Holbech

Man ved ikke, om der er fjernet noget fra fortidsmindet, men skaderne på skallaget er uoprettelige. For at undgå yderligere skade sendes Kim Bech Nielsen og andre dykkere altså ned under vandet for at sikre stenalderbopladsen.

Det er ikke ulovligt at dykke omkring et fortidsminde som ”Ronæs Skov Stenalderboplads”, men ifølge museumsloven må der ikke ske ændringer i tilstanden på hverken landjorden eller havbunden. En overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel, hvis den er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Der er desuden skærpende faktor, hvis der er sket skade på fortidsmindet.

Hvis man har oplysninger i sagen eller har set noget mistænkeligt i Gamborg Fjord syd for Middelfart i løbet af sommeren 2019, er man velkommen til at kontakte Fyns Politi på 114 eller Slots- og Kulturstyrelsen på postfor@slks.dk.