I det fynske folks tjeneste

Min mening: Næstekærlighed kommer fra midten

Danmark bør ikke regeres fra fløjene, sådan som det desværre er sket ofte de seneste år – men fra og henover midten. 

00:42

Kristendemokraterne er hverken røde eller bå, men orange, lyder det fra Margit Lund Cramer, der er folketingskandidat for Kristendemokraterne

Af Margit Lund Cramer, folketingskandidat, Kristendemokraterne

Ofte deles i rød eller blå blok, fordi man skal kunne tælle til 90.  Det lettest bare at grovsortere. Vi i Kristendemokraterne tror på, at vælgerne er klogere end det!

MIN MENING - PÅ VEJ MOD VALG

Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne

Kristendemokratisk politik er hverken rød eller blå, men orange. Vi er ikke et religiøst parti. Vi er et parti, hvor fløjene kan mødes.

Kristendemokratisk ideologi er bygget på:

  • Næstekærlighed
  • Ansvar for vores fælles klode 
  • Respekt for hinanden (ytrings- og trosfrihed)

Virkeligheden har langt flere nuancer end rød eller blå. Jeg er orange og vil kæmpe for borgerlig anstændighed og frihedsrettigheder med hjerte for de svageste og i ansvar for at arbejde for, at jorden bliver givet videre i bedre stand end vi modtog den af vore forfædre.

Dermed vil vi ikke regulere og bestemme med mere stat, sådan som en traditionel socialistisk ideologi er rundet af. Vi tror ikke på en frihed grundet på, at enhver er sin egen lykkes smed, sådan som liberalistisk ideologi er rundet af. 

Vi i Kristendemokraterne vil hævde den enkeltes ret til et frit valg, i ansvarlighed og som en forvalter i et samfund, hvor vi skal dele med dem, der ikke har nok. Vi vil stoppe skinger flygtninge- og indvandrerpolitik. Børn skal ikke vokse op i fattigdom eller voksne leve som social udsatte. 

Hertil er også civilsamfundet med private organisationer væsentlige medspillere til at skabe en godt, nært og trygt samfund for alle. 

Jeg kæmper for det gode liv – for alle. Fra midten af dansk politik.