I det fynske folks tjeneste

Styrelse afviser indsigelse mod motorsportsanlæg

Erhvervsstyrelsen har afvist Kerteminde Kommunes indsigelse mod et motorsportsanlæg i Kærby Mose.

Det planlagte motorsportsanlæg i Kærby Mose ligger i Odense Kommune, men så tæt på kommunegrænsen, at Kerteminde Kommune gjorde indsigelse mod planerne.

Et politisk flertal i Kerteminde Byråd besluttede at gøre indsigelse mod planerne, fordi de mener at et motorsportsanlæg vil forhindre kommunen i at kunne udvikle området op til kommunegrænsen.

Odense Kommune indbragte sagen for Erhvervsstyrelsen, der nu har afvist Kerteminde Kommunes indsigelse.

- Jeg ønskede en uvildig afgørelse, og den har vi fået nu. Vi tager afgørelsen til efterretning, og nu må vi så prøve dialogens vej i stedet, siger borgmester Hans Luunbjerg, Venstre, fra Kerteminde. 

SAGEN KORT FORTALT

  • Processen med at finde et egnet sted til motorsport på Fyn har været langstrakt og konfliktfyldt
  • Lige nu arbejdes der på at etablere et anlæg i Kærby Mose, som ligger i Odense Kommune, men tæt op ad kommunegrænsen til Kerteminde
  • Tidligere på året blev VVM-redegørelsen for anlægget i Kærby Mose sendt i høring
  • Kerteminde Kommune gjorde indsigelse mod planerne, som de mener vil gribe ind i kommunens muligheder for udvikling
  • Det fik Odense Kommune til at opfordre Kerteminde til droppe protesten – til gengæld ville Odense så bygge højere støjvolde omkring anlægget