Færre ansatte skal løfte fynsk biogas til nye højder

Mandag får Nature Energy besøg af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. I 2020 forventer Nature Energy at gå udenlands.

I sidste uge slog Nature Energy sit navn fast som ny stadionsponsor for OB, i dag kommer miljøminister Jakob Ellemann-Jensen på besøg hos Nature Energys anlæg på Midtfyn for at høre mere om biogas. 

Og i denne uge vil det fynske biogasselskab lægge sponsornavn til Folkemødet på Bornholm, hvor man samler madaffald ind og omdanner det til gas.

Imens kendskabet til den fynske biogas stiger, skrumper antallet af medarbejdere hos Nature Energy imidlertid.

Siden amerikanske Davidson Kempner og Pioneer Point Partners købte den fynske naturgas af de fynske kommuner, er biogasdelen skrumpet til 50 medarbejdere på Ørbækvej.

50 medarbejdere er fortsat ansat på de syv biogasanlæg rundt om i landet.

20 medarbejdere er nu tilknyttet statens gasnet, Energinet.dk, og 30 ansatte Energi Fyn, der har overtaget den kommercielle gasdel.

De 20 medarbejdere hos Energinet har dog fået kontor på Ørbækvej, og de 30 er som nævnt flyttet til Energi Fyns Odense-adresse.

I løbet af de kommende år er det planen, at der skal udvides med yderligere biogasanlæg i Danmark, men det kan dog komme på tale at etablere nye anlæg i Europa eller USA, inden udbygningen i Danmark er tilendebragt.

Det kommer an på de nye ejere og de kommende års kortlægning af markedet.

- Vi forventer dog ikke at etablere os i udlandet før efter 2020, siger direktør Ole Hvelplund.

Grøn gas i rørene

Ole Hvelplund forventer, at en stadig større del af det danske biogasnet vil blive forsynet med grøn biogas de kommende år.

Håbet er også, at man kan bringe omkostningerne ned på de kommende anlæg og få en bedre udnyttelse af gyllen. Det vil også gøre biogasanlæggene mindre afhængige af statslig støtte.

Selv om de nye ejere er kapitalfonde, frygter Ole Hvelplund ikke, at de vil fokusere på hurtige gevinster.

- Vores ejere håber på sigt at kunne skabe en succes som Vestas inden for biogas. Hos Nature Energy har vi en struktureret og industraliseret tilgang til udnyttelsen af biogas, som man ikke har andre steder i Europa. Desuden har vi et godt hjemmemarked, og så har vi vist, at vi har en sund virksomhed, der kan servicere den gæld, der er i selskabet. Det kan kapitalfonde godt lide. De hader ubehagelige overraskelser, siger Ole Hvelplund.

Oversigt

    Oversigt