Salg af fynsk energiselskab: Britisk køber vil have støtte fra amerikanere

Pioneer Point Partners vil have amerikansk investeringsselskab med i handel om NGF Nature Energy. Desuden er der ambitioner om at få dansk pensionskasse med som ejer.

Den britiske kapitalfond Pioneer Point Partners bliver ikke den eneste udenlandske investor i fynsk naturgas, hvis de fynske ejere af NGF Nature Energy siger ja tak til tilbuddet fra englænderne. 

Det fremgår af korrespondancen mellem det fynske naturgasselskab og Pioneer Point Partners, som TV 2/Fyn har fået indsigt i.

Briterne har oplyst, at man satser på at etablere et nyt Vestas med international gennemslagskraft indenfor biogas.

Det skal ske med hovedsæde i Odense og skabe vækst og arbejdspladser på Fyn. NGF-koncernen har i dag cirka 150 ansatte.

Inddrager dansk pensionskasse

Pioneer Point Partners vil selv stille med den nødvendige ledelseskraft og kapital for at sikre afkast til investorerne, men for at sikre langsigtet finansiel styrke og dansk forankring i projektet, vil de engelske købere involvere det amerikanske investeringsselskab Davidson Kempner og arbejde på at få en dansk partner - gerne en pensionskasse - med i ejerkredsen, hedder det i sagsfremstillingen vedrørende handlen. 

Der vil i forbindelse med handlen blive stiftet et nyt dansk selskab, der vil være skattepligtig i Danmark.

Nature Energy har fået revisionsfirmaet PWC til at vurdere buddet fra Pioneer Point Partners og statens forventede pris for overtagelse af ledningsnettet.

Forbrugernes pris stiger ikke

Efter modregning af gæld vil salgsindtægten samlet lune i kommunekasserne med 335 millioner kroner.

Desuden har PWC sagt god for briternes seriøsitet som købspartner.

Der henvises blandt andet til, at selskabet har investeret i i Storbritannien, Spanien og Italien inden for vandforsyning, affaldssortering og genanvendelse samt energiproduktion inden for vind og sol.

Det vurderes, at gasmarkedet er udsat for så hård konkurrence, at et salg ikke vil fordyre gaspriserne. Tværtimod vil salget af det fynske ledningsnet til statens Energinet formentlig få taksterne til at falde på længere sigt, da taksterne i det fynske net i dag er dyrere end landsgennemsnittet.

Frem til 2023 har staten givet løfte om uændrede priser.

Flere tilbud

Endnu et selskab har budt på NGF Nature Energy til en marginalt højere pris, men det fynske naturgasselskab har besluttet sig til at se bort fra tilbuddet, da det ikke - som englændernes tilbud - er juridisk bindende.

Handlen med briterne er blandt andet betinget af, at Folketinget får vedtaget et nyt lovforslag, der gør det økonomisk mere fordelagtigt for kommunerne at sælge Nature Energy og andre fælleskommunale selskaber.

Lovforslaget forventes vedtaget den 20. december i år.

Det indebærer, at der kun sker modregning med 60 procent, hvis man hæver hele fortjenesten på én gang.

Sker det over ti år vil modregningen være på 20 procent.

Derfor vil de fynske kommuner sælge

Oversigt

    Oversigt