Protest mod træfældninger

Danmarks Naturfredningsforening sætter gule sløjfer om træerne i protest mod Nordfyns Kommunes planer om at fælde vejtræer.

For at øge trafiksikkerheden vil Nordfyns Kommune fælde omkring 1000 træer, som står i vejsiden.

- Vi begynder med de første 200 her fra oktober. Det er træer, der står inden for en sikkerhedsafstand på seks meter, hvor man må køre 80 km i timen, siger Kim Johansen der er formand for miljø- og teknik udvalget i Nordfyns Kommune.

Danmarks Naturfredningsforening er dog uenige i at færre træer i vejkanten vil føre til bedre trafiksikkerhed. Derfor protesterer de ved at sætte gule sløjfer rundt om træerne, fordi de mener at træer er en gave.

- Vi prioriterer liv frem for natur. Og vores beslutning ligger fast uanset om Dansk Naturfredningsforening protesterer, siger Kim Johansen.