V-profil melder sig ud i protest: Beskylder borgmester for at beskytte egne børn

Kenneth Clasen har meldt sig ud af Venstre, fordi han ikke kan acceptere, at borgmester Morten Andersen ifølge ham udstiller sine partifæller.

- Det er ikke sket bare én gang, men to gange.

Den nordfynske politiker Kenneth Clasen har fået nok af borgmester Morten Andersen (V) i Nordfyns Kommune.

Ifølge Kenneth Clasen har borgmesteren ved to offentlige møder betvivlet og modsagt tal fra såvel den kommunale forvaltning, formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund (V) og ham selv som gruppeformand.

- Det gør man bare ikke. Så hopper kæden af for mig, siger Kenneth Clasen.

Bag det hele ligger en diskussion om mulige skolelukninger i kommunen. Forvaltningen og udvalget anbefaler lukning af tre skoler, men borgmesteren synes ikke, at lukningen af den ene af de tre, Kongslundskolen, er en god idé.

Påfaldende går borgmesterens egne børn på netop den skole.

Om det er derfor, borgmesteren har blandet sig i debatten, skal være usagt. Men Morten Andersen har ved to lejligheder offentligt betvivlet sine egne partifællers politiske beslutninger, som er baseret på forvaltningens egne tal.

Stillede spørgsmålstegn ved egen udvalgsformand

Sagen udspringer af det arbejde, som Børne- og Ungeudvalget i efteråret har været i gang med omkring den nye struktur på skole- og dagtilbudsområdet i Nordfyns Kommune.

Et af de to konkrete tilfælde, hvor den nu tidligere gruppeformand Kenneth Clasen føler sig hængt til tørre, foregik på et borgermøde på Bogense Skole den 2. november. 

Her mødtes Børne- og Ungeudvalget for at diskutere planerne om mulige skolelukninger med et stort antal forældre fra Kongslundskolen, der sammen med Hårslev Skole og Løkkemarkskolen er udpeget som skoler, man ønsker at lukke.

På Bogense Skole mødte borgmester Morten Andersen op som forælder og satte sig i salen. Borgmesterens børn går nemlig på skolen.

- Det er mange kasketter, man skal håndtere i det spil, og det kan man ikke bare adskille og sige, at ”nu er jeg far”, mener Kenneth Clasen.

Undervejs i mødet rejste Morten Andersen sig op og stillede spørgsmålstegn ved nogle tal fra forvaltningen, som han ifølge Kenneth Clasen udmærket kendte i forvejen og kunne have fået svar på alle mulige andre steder end i fuld offentlighed.

Her argumenterede Morten Andersen – om han så var der som borgmester eller forælder – imod det forslag om lukning af Kongslundskolen, som hans egen forvaltning, udvalgsformand og gruppeformand havde præsenteret for de tilstedeværende.

- Det var på ingen måde nødvendigt at stille de spørgsmål og betvivle både forvaltningen, udvalgsformanden og gruppeformandens tal.

Kunne man ikke have taget diskussionen med ham? Han sad der jo som far og ikke som borgmester?

- Jeg synes ikke, man kan skille tingene ad på den måde. Selvfølgelig skal man have lov at have et synspunkt, men der er mange måder, man kan have et synspunkt på.

- Han kunne jo også have vist tillid til egne folk, partifæller, og have den tro på det, de gør, fremfor at betvivle tingene. Det mest ordentlige ville have været at være til stede som politiker. Han kunne have ladet alle mulige andre stille de spørgsmål, siger Kenneth Clasen.

Gentog sig på byrådsmøde

Tre uger efter borgermødet på Bogense Skole gentog borgmester Morten Andersen sin skepsis over for udvalgets tal og forslag til kommende skolestruktur.

Til byrådsmødet 24. november forklarede formanden for Børne- og Ungeudvalget, Anja Lund (V), at et flertal i udvalget vil sende forslaget om lukning af de tre skoler i høring forud for den endelige beslutning.

Efter en række indlæg fra de øvrige partier tog Morten Andersen ordet.

I en lang enetale argumenterede borgmesteren endnu engang imod planerne om skolelukning af netop Kongslundskolen – altså skolen, hvor hans egne børn går i skole.

Den primære årsag til ændringen i skolestrukturen findes i faldende elevtal på skolerne i såvel de seneste som de kommende år.

Men selv om borgmesteren på byrådsmødet anerkendte de faldende elevtal, sagde han, at han ”ikke deler samme opfattelse som andre”. I stedet fortalte han om en stor optimisme og tro på Nordfyn, og derfor bør man altså ikke lukke Kongslundskolen.

Herefter nævner Morten Andersen en række tal som belæg for stigende børnetal i Nordfyns Kommune, inden han – ifølge Kenneth Clasen - trækker tæppet væk under udvalget og partifællerne ved blandt andet at stille spørgsmålet:

- Er vi nu sikre på, at vi træffer den rigtige beslutning? Jeg er meget i tvivl.

Føler du, at han har hængt dig og Anja Lund offentligt til tørre?

- Ja. Det er der slet ingen tvivl om. Det gør man bare ikke. Der været interne drøftelser om, hvordan man opfører sig internt i et parti og i et offentligt rum. Derfor kommer det også bag på mig, at det kunne ske igen på byrådsmødet, siger Kenneth Clasen.

Forlader nu partiet

Derfor har Kenneth Clasen nu fået nok.

Den mangeårige venstrepolitiker smækker med døren og forlader Venstre i Nordfyns Kommune, fordi han føler sig hængt til tørre offentligt af Morten Andersen.

Kenneth Clasen fortæller, at han ikke vil gå på kompromis med sine værdier, og derfor forlader han nu partiet efter ti år. Han er nu løsgænger i byrådet i Nordfyns Kommune.

- Mine værdier er blevet overskredet nogle gange, og det har jeg taget op til overvejelse. Jeg skulle jo gerne kunne kigge mig selv i spejlet, og derfor har jeg taget beslutningen om at melde mig ud af Venstres gruppe og blive løsgænger, siger Kenneth Clasen.

- Og vi havde jo ikke nogen som helst chance for at modargumentere, da det ikke vil se særlig fornuftigt ud, at man diskuterer internt i et parti for åben mikrofon, siger Kenneth Clasen.

Episoden på byrådsmødet blev dråben for daværende gruppeformand Kenneth Clasen.

- Han prøver igen at argumentere mod egne partifæller og udvalgsformand. Så hopper kæden af for mig, og mine værdier bliver overskredet for mange gange. 

- Der bliver sagt en masse, som ikke har gang på jord om, at der lige pludselig findes en masse millioner, der kan bruges. Det var ikke ordentligt, siger Kenneth Clasen.

Borgmester Morten Andersen fortryder ikke, at diskussionen er foregået i det åbne rum - heller ikke set i lyset af, at hans gruppeformand har forladt partiet.

- Jeg er da rigtig, rigtig ked af, at Kenneth Clasen har valgt at forlade Venstre. Bestemt er jeg det.

- Jeg synes dog, det er ret vigtigt, at man gør opmærksom på, hvor man står henne politisk forud for den her beslutning, siger Morten Andersen til TV 2 Fyn.

Fåmælt udvalgsformand er ked af det

Udvalgsformand Anja Lund, som også er fra Venstre og var til stede i begge de to episoder, som Kenneth Clasen omtaler, beklager, at Clasen ikke længere er venstremand.

- Jeg er meget ked af, at Kenneth har meldt sig ud. Han har været en god ven og støtte, og det er et stort tab for Venstre.

Har du selv overvejet at melde dig ud?

- Nej, jeg bliver i Venstre.

Kan du forstå Kenneth Clasen’s begrundelse for udmeldelsen?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Hvad er din kommentar til, at borgmesteren ifølge Kenneth Clasen offentligt har udstillet blandt andre dig?

- Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg har ikke flere kommentarer, ud over at jeg er ked af, at Kenneth har forladt Venstre, siger Anja Lund.

Forslaget om at lukke skoler dukkede op i begyndelsen af september, da Børn og Unge-forvaltningen forslog, at spare i alt 16 millioner kroner ved at lukke Kongslundskolen i distrikt Bogense, Kystskolen i afdeling Løkkemark og Hårslevskolen i distrikt Særslev-Hårslev.

Med i samme spareforslag lå en reducering af antallet af skoledistrikter fra seks til fire og lukning af seks dagtilbud.

Borgmesteren i Nordfyn Kommune er raget uklar med partifælle i sag om skolelukninger. Borgmesteren vil i modsætning til partifællerne frede den skole, hans egne børn går på.

Oversigt

    Oversigt