I det fynske folks tjeneste

Ærgrelse i Nyborg

Kommunekemis direktør, Carsten Fich, er overrasket over, at miljøministeren stopper gifttransporten fra Australien.

01:12

Carsten Fich, direktør på Kommunekemi, er skuffet og overrasket over giftstoppet

1 af 2

- Jeg er overrasket over, at miljøministeren stopper transporten, men jeg bøjer mig for den politiske beslutning, siger Carsten Fich.

Han tilføjer, at han er glad for, at ingen - trods modstanden - har rejst tvivl om, at Kommunekemi ville kunne magte opgaven med at destruere det giftige HCB-affald.

Selvom ministerens beslutning får økonomiske konsekvenser for Kommunekemi, vil selskabet ikke rejse erstatningssag.

Ordren fra Australien betød en indtægt på 50 millioner til Kommunekemi.

- Vi ønsker ikke yderligere politisk konfrontation, siger Carsten Fich.

Han vil ikke kommentere, hvad der skal ske med de medarbejdere, som er ansat til at håndtere det australske affald.

Han erkender dog, at Kommunekemi har overkapacitet nu.

- Det må vi se på, hvad vi skal gøre ved, siger Carsten Fich.