Endelig konklusion: Friplejehjem må ikke få nye beboere

Friplejehjemmet Strandhøjen i Nyborg får påbud mod indflytning af nye beboere og modtager hård kritik i endelig rapport.

Nu er konklusionen endelig: "Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet og påbydes at indstille indflytning af nye borgere".

Det er ordene i Styrelsen for Patientsikkerheds konklusion på tilsynet med Friplejehjemmet Strandhøjen i Nyborg.

"Vi vurderer, at plejeenheden havde kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet, idet der var mangler i forhold til Selvbestemmelse og livskvalitet, Trivsel og relationer, Målgrupper og metoder, Organisation, ledelse og kompetencer, Procedurer og dokumentation samt Aktiviteter og rehabilitering."

Ud af 72 målepunkter i tilsynet var 37 ikke opfyldt, viser en gennemgang. 

Ifølge sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, Ann-Christina Dahlgård, så er det ikke hverdag, at det er nødvendigt at udstede påbud mod indflytning af beboere til et plejehjem

- Det er ikke noget, vi gør ret tit, jeg kan ikke huske, vi har gjort det, så det er ret usædvanligt, siger hun. 

Hun peger desuden på, at det er et samlet billede, der ligger til grund for det endelige påbud.

- Når vi giver et påbud, så kigger vi på antallet af fund, som ikke er opfyldt. Og når vi samtidigt giver forbud mod ny indflytning, så er det for, at der kan komme ro til at få styr på tingene. 

Problemerne skal være bragt i orden 5. april, hvor tilsynet igen vil komme forbi. 

- Fra myndighedsstolen skulle tingene have været i orden i dag -  så derfor skal de (Strandhøjen, Red.) hurtigt ud og have styr på tingene. Så hvad der er realistisk, det vil tiden vise.

Ifølge tilsynsrapporten oplevede beboere, at de ikke i tilstrækkelig grad fik hjælp til at leve det liv, de ønskede.

En beboer var blandt andet blevet utryg, da en medarbejder kom for at måle blodtryk uden at kunne redegøre for formålet med målingen.

Desuden kunne måltiderne være præget af en urolig atmosfære.

Tager påbud alvorligt

Friplejehjemmet er ejet og drevet af Danske Diakonhjem. Ifølge Diakonhjemschef Lene Soelmark, så er det med stor alvor, at man har modtaget konklusionen. 

- Vi er ikke overrasket og nu forholder vi os til den. Vi har lagt en præcis handleplan for at rette op på det her. Vi synes dog, vi har fået en hård kritik på nogle punkter. 

Hvorfor er kritikken for hård?

- Det er ikke nogen undskyldning, at det er nystartet hjem og det tager tid at indarbejde rutiner sådan et sted. Der kan godt være ting, der lige skal arbejdes godt på vej. Der er et stort journalarbejde, der skal på plads blandt andet, men vi tager det her meget alvorligt, og vi forholder os til de her punkter, som der skal styr på, siger Lene Soelmark. 

Det er jo ikke første gang i starter et plejehjem - har i ikke en drejebog for, hvordan man gør?

 - Vi har en plan, men vi forhandler også samarbejde med den enkelte kommune. Vi har meget erfaring, men der er også unikke løsninger på det enkelte plejehjem i hver kommune. Når det er borgere i Nyborg, så er det kommunens overordnede ramme, vi lægger os op ad med vores eget værdisæt.  Vi erkender kritikken, og vi arbejder med dem. Vi arbejder hele tiden med at blive dygtigere og dygtigere i forbindelse med en opstart. Det er hele tiden vores mål at have så høj faglig kvalitet som muligt og tage godt i mod folk, der kommer og skal bo her. Vi skal have tingene til at gå hånd i hånd.

Har I haft godt nok styr på det inden i lod folk flytte ind?

- Ja det har vi. Vi har haft godt styr på det hele vejen... 

Men det siger rapporten jo ikke?

- Vi står ved, at vi laver fejl, men det er ikke sådan, at vi grundlæggende synes, det har været uforsvarligt. Der er fuld tillid til den lokale ledelse. 

Hvem, mener du, har ansvaret for det her? 

- Det har vi. Både den lokale ledelse og den øvrige ledelse i Danske Diakonhjem. Vi har lavet en handleplan for, hvordan vi arbejder med dokumentationen, og det følger vi op dagligt nu. 

Hvad vil du sige til beboere og pårørende, der måske er bekymrede?

 - Vi har inviteret til informationsmøde om det her - vi er også i tæt og løbende kontakt med kommunen, så den ved, hvad vi sætter i værk. Og så vil jeg meget gerne komme med en opfordring til de praktiserende læger -  vi vil gerne have en plejehjemslæge, så der er en fast tilknytning, som kender beboerne og huset. Det tror jeg vil gøre en stor forskel og er et stort ønske vi har. 

Kan I rette op inden 5. april?

- Hvis nogen er bekymret, så stiller vi os meget gerne til rådighed for dialog med dem, der skulle have bekymringer. Det er jo det, vi forholder os til, vi følger udviklingen hver eneste dag, hvor langt vi når, siger Diakonhjemschef Lene Soelmark.

Danske Diakonhjem driver for tiden 44 plejehjem rundt om i landet og har to nye på vej. På Strandhøjen i Nyborg er der 67 lejligheder fordelt på fire etager. Ved tilsynet var der taget tre etager i brug, og der boede 35 beboere.

TV 2 Fyn har tidligere beskrevet hvordan et andet af Danske Diakonhjems fynske friplejehjem har problemer med patientsikkerheden. 

Påbud mod indflytning af beboereOversigt

    Oversigt