Flertal enige om at ændre museumslov - godt nyt for Nyborg Slot

De nye ændringer vil kunne bane vejen for at Nyborg Slot-projektet kan gennemføres.

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at ændre i museumslovens bestemmelser. Formålet er at gøre det nemmere at foretage ændringer i fortidsminder i visse tilfælde. 

Det betyder blandt andet, at projektet på Nyborg Slot kan gennemføres med de rette dispensationer. Slottet er klassificeret som fortidsminde og er derfor underlagt strenge regler for, hvilke ændringer man må foretage. 

- Jeg er glad for at have fået bred opbakning til en mere moderne museumslov, der vil sikre en bedre balance mellem beskyttelse, formidling og tilgængelighed. Flere konkrete sager har vist os, at den balance mangler i dag, fordi reglerne er for stive, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse. 

Det er de såkaldte fortidsmindebestemmelser, der står over for en ændring. Helt konkret vil man skrive ind, hvad det er for nogle forhold, der tillægges vægt, når det skal vurderes, om der kan gives dispensation til at ændre i et fortidsminde. 

Et af kriterierne bliver om ændringen vil være med til at fremme forståelsen af fortidsmindet, hvilket er særligt relevant for slottet i Nyborg. Her er problemet, at man ikke kan slå dørene op, fordi man mangler en såkaldt formidlingsfløj. 

Men det kan den nye aftale ændre på, forventer ministeren. 

- Jeg forventer, at ændringerne i museumsloven blandt andet vil kunne bane vejen for, at Nyborg Slot-projektet kan gennemføres. Vi har gransket konsekvenserne af både museumslov og anlægslov. Der er ikke udsigt til, at projektet vil kunne stå færdigt hurtigere med en anlægslov. Så nu arbejder vi videre med en ændring af museumsloven, siger hun.

Det er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne, der har stemt for aftalen. 

Mere tilgængelighed

Ændringen i loven vil også betyde, at der indføres en bagatelgrænse for, hvornår det kræver dispensation at ændre i fortidsminder. Samtidig skrives det ind, at der lægges vægt på, om eventuelle ændringer er med til at sikre bevaringen af fortidsmindet, og om det letter tilgængeligheden for personer med funktionsnedsættelse, når der skal gives dispensationer.

Derudover lægges der vægt på, om det vil være muligt at genskabe fortidsmindet, som det var før en eventuel ændring.


Stén Knuth (V), der er medlem af Folketingets kulturudvalg, tror på, den ny ændring kan være med til at gøre fortidsminderne mere tilgængelige. 

- Venstre ønsker at bevare vores fortidsminder, og vi ønsker også at åbne op for, at flere kan se vores historie. Med aftalen her gøres det muligt, ligesom det smidiggøres, hvad der kan tillades på fortidsminderne, som både sikrer fortidsminderne, åbner op for at flere kan komme til at se vores historie, og som i sidste ende vil sikre arbejdspladser i landdistrikterne. 

Venstre vil stadig ændre anlægslov

I et forsøg på at få projektet i Nyborg i mål, har Venstre tidligere meldt ud, at man ønsker at ændre på den nuværende anlægslov, der også har indflydelse på, hvad man må og ikke må på slottet. 

Den ændring havde man stadig gerne set. 

- Venstre havde gerne set, at vi samtidig med revideringen af loven igangsatte en anlægslov, der muliggør projektet omkring Nyborg Slot, fordi vi tror, at revideringen af loven og herefter igangsættelse af processen vil forlænge projektets færdiggørelse, frem for en anlægslov, som hurtigere vil færdiggøre projektet. Venstre vil snarest fremsætte beslutningsforslag om anlægslov, som skal sikre fremdriften i projektet.

Et udkast til et lovforslag er nu sendt i høring, inden det endelige lovforslag fremsættes i Folketinget. 

Oversigt

    Oversigt