I det fynske folks tjeneste

Indsatte i Nyborg Fængsel frustrerede over corona-restriktioner

Restriktioner i forbindelse med coronavirus har haft store konsekvenser for de indsatte i blandt andet Nyborg Fængsel.  

I Nyborg Fængsel har de indsatte givet udtryk for, at de var frustrerede over forholdene under coronakrisen. De var blandt andet påvirket af, at de ikke måtte modtage besøg i fængslet.  Foto: Thomas Greve

Til trods for at der har været spredte tilfælde af coronasmitte i store dele af samfundet de seneste måneder, har der stort set ikke været nogen smittede i landets fængsler.

Læs også Corona har afbrudt kontakt til indsatte: Hvornår må mine børn se deres far?

I en ny undersøgelse kalder Folketingets ombudsmand, Niels Fenger, resultatet meget positivt, men han peger samtidig på, at coronakrisen har haft store konsekvenser for de indsatte. 

- De værktøjer, som Kriminalforsorgen har brugt for at beskytte de indsatte mod smittespredning, har tilsyneladende virket, men har samtidig gjort vilkårene for frihedsberøvelsen mere restriktive end normalt, siger Niels Fenger.

Indsatte i Nyborg Fængsel påvirket af restriktioner

I Nyborg Fængsel har de indsatte givet udtryk for, at de var frustrerede over forholdene under coronakrisen. De var blandt andet påvirket af, at de ikke måtte modtage besøg i fængslet. 

Indsatte har som følge af coronaviruspandemien været afskåret fra beskæftigelse, udgang og besøg. Og både nyindsatte og indsatte med symptomer har været isoleret.

- Det er en svær balance. Jeg anbefaler derfor, at Kriminalforsorgen evaluerer erfaringerne og vurderer, om en eventuel fremtidig epidemi kan håndteres effektivt og samtidig under mindre restriktive forhold, siger Folketingets ombudsmand. 

Kun én indsat har været smittet med covid-19 i Kriminalforsorgens fængsler, arrester og pensioner. Det fremgår ikke, hvilket fængsel den smittede opholdt sig i. Restriktionerne i landets fængsler i blevet lempet i juni.