I det fynske folks tjeneste

Jorden synker: Målinger mod oversvømmelse

Geodatastyrelsen er i øjeblikket rundt i de fynske kystbyer for at måle land- og vandstanden. Det skal sikre, at vi undgår oversvømmelser i fremtiden.

Medarbejdere i Kort & Matrikelstyrelsen måler, hvor meget terrænet har bevæget sig i forhold til havet. Her er de i Slipshavn i Nyborg.

Gule biler med gulblusede chauffører kører for tiden rundt i de fynske kystbyer.

Det er medarbejdere fra Geodatastyrelsen (tidl. Kort & Matrikelstyrelsen, red.), der er igang med at måle, hvor meget landet bevæger sig i forhold til vandstanden i de danske farvande.

Torsdag var holdet i aktion i Slipshavn i Nyborg. Her skulle de med millimeters nøjagtighed fastslå, hvor højt terrænet er i forhold til havet.

Det gør de ved at måle ud fra en lang række faste fikspunkter, som sidder i bygninger og villahuse rundt omkring i området.

På den måde kan Geodatastyrelsen beregne, hvordan punkterne bevæger sig over tid.

- Lokale sætninger kan være ganske omfattende og i enkelte tilfælde have en størrelse på op til 1 cm om året, siger specialkonsulent i Geodatastyrelsen, Karsten Vognsen.

- Sætninger af denne størrelse har selvfølgelig stor betydning for både kloakanlæg og kystsikring i oversvømmelsestruede områder. Specielt fordi det jo summer op over år, siger han.

Målingerne kan være en hjælp til at undgå oversvømmelser i fremtiden. Geodatastyrelsen forventer nemlig, at vandstanden de næste 50 år vil stige med cirka 30 cm.

Men samtidig så synker landjorden, fortæller Karsten Vognsen. Lokalt synker jorden en række steder med nogle millimeter hvert år. Derfor skal målingerne give et præcist billede af, hvordan det udvikler sig.