I det fynske folks tjeneste

Kommune beder om hjælp: Sprøjtegift i 9 ud af 16 vandværker

I øjeblikket undersøges Nyborgs største vandværk for giftrester i grundvandet. Kommunen har bedt regionen om hjælp.

Der er problemer med sprøjtegift i ni ud af 16 vandværker i Nyborg Kommune. Foto: Ken Petersen

Nyborg Kommune beder nu Region Syddanmark om hjælp til at få renere drikkevand. 

De har nemlig store problemer med drikkevandet. I ni ud af 16 vandværker er der fundet spor af sprøjtegift.

I Såderup i den vestlige del af kommunen forsynes borgerne allerede med nødvand fra Ullerslev Vandværk, fordi sprøjtemidlet DMS, der har været brugt i frugt- og bærproduktion, findes i drikkevandet.

To gartnerier i området er på listen over mistænkte, og kommunen ønsker yderligere viden om mulige forureningskilder.

Læs også Fynsk drikkevand faldt som regn i vikingetiden: Forskere undersøger grundvandet på Fyn

Nyborgs Kommunes næststørste vandværk, Ørbæk Vandværk, sløjfede allerede i 2012 to boringer, fordi de var inficeret med ukrudtsmidlet BAM.

Siden er der konstateret DMS og roesprøjtemidlet DPC i to af de tilbageværende tre boringer, hvoraf den sidste blev etableret sidste år.

Ørbæk Vandværk er vigtig for forsyningssikkerheden i området. Værket forsyner nabobyen Frørup med en fjerdedel af byens vandforbrug. Her er en boring forurenet med methyl-desphenyl-chloridazon.

- Vandværket i Ørbæk er kommunens næststørste, og har derfor stor betydning for vandforsyningen i kommunen, skriver kommunen i brevet til regionen.

Nyborgs største vandværk undersøges

Uden for indvindingsområdet i Ørbæk er regionen gået i gang med at undersøge en ejendom, hvor der er målt høje koncentrationer af sprøjtegift i grundvandet for at få afklaret, om forureningen på sigt kan skade værdifuldt grundvand i området.

Desuden har regionen bevilget 100.000 kroner til at undersøge Nyborgs suverænt største vandværk, vandværket i Hjulby, der forsyner centrale dele af Nyborg.

Der er foretaget 20 boringer – og i øjeblikket ventes der spændt på resultatet af boringerne.

Disse ni vandværker i Nyborg Kommune er påvirket af sprøjtegift

Aunslev Vandværk

Flødstrup Vandværk

Frørup Vandværk

Herrested-Måre Vandværk

Refsvindinge Vandværk

NFS: Hjulbybro Vandværk

Svindinge Vandværk

Såderup og Omegns Vandværk

Ørbæk Vandværk

Den 19. februar skal regionens miljøudvalg behandle henvendelsen fra Nyborg sammen med en række andre høringssvar til regionens handlingsplan for 2020 indenfor grundvandsforurening.

Læs også Pesticidrester: Nyt fund af sprøjtegift i fynsk drikkevand

- På baggrund af Nyborg Kommunes høringssvar vil regionen opfordre Nyborg Kommune til at indgå i et partnerskab med regionen i 2020 omkring en samlet vurdering og undersøgelse af mulige pesticidpunktkilder i indvindings-oplandene til Ørbæk Vandværk og Såderup og Omegns Vandværk, hedder det i regionens indstilling.

Umiddelbart er koncentrationen af sprøjtegift ikke så høj i drikkevandsboringerne, at regionen anbefaler at lukke igangværende boringer.