Kommune beder om hjælp: Sprøjtegift i 9 ud af 16 vandværker

I øjeblikket undersøges Nyborgs største vandværk for giftrester i grundvandet. Kommunen har bedt regionen om hjælp.

Nyborg Kommune beder nu Region Syddanmark om hjælp til at få renere drikkevand. 

De har nemlig store problemer med drikkevandet. I ni ud af 16 vandværker er der fundet spor af sprøjtegift.

I Såderup i den vestlige del af kommunen forsynes borgerne allerede med nødvand fra Ullerslev Vandværk, fordi sprøjtemidlet DMS, der har været brugt i frugt- og bærproduktion, findes i drikkevandet.

To gartnerier i området er på listen over mistænkte, og kommunen ønsker yderligere viden om mulige forureningskilder.

Nyborgs Kommunes næststørste vandværk, Ørbæk Vandværk, sløjfede allerede i 2012 to boringer, fordi de var inficeret med ukrudtsmidlet BAM.

Siden er der konstateret DMS og roesprøjtemidlet DPC i to af de tilbageværende tre boringer, hvoraf den sidste blev etableret sidste år.

Ørbæk Vandværk er vigtig for forsyningssikkerheden i området. Værket forsyner nabobyen Frørup med en fjerdedel af byens vandforbrug. Her er en boring forurenet med methyl-desphenyl-chloridazon.

- Vandværket i Ørbæk er kommunens næststørste, og har derfor stor betydning for vandforsyningen i kommunen, skriver kommunen i brevet til regionen.

Nyborgs største vandværk undersøges

Uden for indvindingsområdet i Ørbæk er regionen gået i gang med at undersøge en ejendom, hvor der er målt høje koncentrationer af sprøjtegift i grundvandet for at få afklaret, om forureningen på sigt kan skade værdifuldt grundvand i området.

Desuden har regionen bevilget 100.000 kroner til at undersøge Nyborgs suverænt største vandværk, vandværket i Hjulby, der forsyner centrale dele af Nyborg.

Der er foretaget 20 boringer – og i øjeblikket ventes der spændt på resultatet af boringerne.

Disse ni vandværker i Nyborg Kommune er påvirket af sprøjtegift

Den 19. februar skal regionens miljøudvalg behandle henvendelsen fra Nyborg sammen med en række andre høringssvar til regionens handlingsplan for 2020 indenfor grundvandsforurening.

- På baggrund af Nyborg Kommunes høringssvar vil regionen opfordre Nyborg Kommune til at indgå i et partnerskab med regionen i 2020 omkring en samlet vurdering og undersøgelse af mulige pesticidpunktkilder i indvindings-oplandene til Ørbæk Vandværk og Såderup og Omegns Vandværk, hedder det i regionens indstilling.

Umiddelbart er koncentrationen af sprøjtegift ikke så høj i drikkevandsboringerne, at regionen anbefaler at lukke igangværende boringer.