Miljøminister hælder giftgrunds-forslag af brættet: Ingen grund til at ændre jordforureningslov

Regeringspartierne, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance gav SF-forslag kold skulder. Derimod var Enhedslisten, Nye Borgerlige og Konservative positive. Dansk Folkeparti gik i tænkeboks.

SF's beslutningsforslag om at ændre jordforureningsloven, så det fremover bliver ulovligt at gennemføre et byggeri, som det, der er i gang i Nyborg, fik en hård medfart af regeringen i Folketinget tirsdag.

Regeringen, der var repræsenteret ved miljøminister Magnus Heunicke (S), mener, at den nuværende lovgivning er god nok.

Det er en lovgivning, der bygger på, at regioner og kommuner i fællesskab i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der kan bygges på forurenede grunde, og om forureningen de pågældende steder er til fare for beboelse, børnehaver, vandmiljø- og naturforhold.

SF's forslag indebærer, at egentlige affaldsdepoter og hotspot med giftige og sundhedsfarlige kemikalier, bør friholdes for byggeri uanset om det er til boliger eller butikker, som i Nyborg.

Se debatten fra Folketinget her (pkt. 6)

Under debatten om beslutningsforslaget kom det blandt andet frem, at 38.500 danske grunde er mere eller mindre jordforurenet, og miljøminister Magnus Heunicke (S) oplyste også, at forureningerne desværre langt overstiger de afsatte midler på en halv milliard kroner om året og de yderligere 630 millioner kroner, der blev afsat til formålet i 2021.

Men han mener at de faglige vurderinger, som regionerne foretager af de individuelle forureninger og byggeprojekter, er betryggende. Den tager blandt andet udgangspunkt i at drikkevand, vandmiljø, boliger og børnehaver ikke udsættes for farlig forurening.

Fokus på nok midler

 - De nuværende regler er gode nok. Opgaven er at sætte fokus på, at der er midler nok, sagde Magnus Heunicke, der blev bakket op af Venstres ordfører Erling Bonnesen, Charlotte Bagge Hansen fra Moderaterne, Danmarksdemokraternes Hans Kristian Skibby og Liberal Alliances Alexander Ryle.

Derimod mente Lise Bertelsen fra Konservative, at erfaringerne fra Lynfrosten-grunden i Nyborg er bekymrende, og at det forekommer ulogisk, at der ikke må bygges børnehaver eller boliger på grunden men gerne butikker, hvor folk skal arbejde til daglig.

Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten støttede også forslagsstilleren SF's Marianne Bigrums forslag om at gøre den 25 år gamle jordforureningslov mere tidsvarende i lyset af PFAS-forureninger og de igangværende klimaforandringer, der blandt andet afspejler sig i ændrede grundvandsstande og nedbørsforhold.

SF-forslag: Det skal være slut med at bygge på giftgrunde

Også Nye Borgerliges ordfører Kim Edberg Andersen delte bekymringen om forholdene på Lynfrosten-grunden og opfordrede Magnus Heunicke til at få sit embedsværk til at skaffe de nødvendige undersøgelser, der skal til for at partierne har et grundlag for at kunne diskutere en revision af loven, mens Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti ikke følte sig godt nok klædt på til at kunne udtale sig om, hvorvidt man vil stemme for eller imod forslaget.

SF's beslutningsforslag er nu sendt til videre behandling i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Oversigt

    Oversigt