Milliondonation til landsbyfriskole: - Nu kan vi realisere nogle af vores drømme

Langtved Friskoles omklædningsrum bliver noget af det første, der skal moderniseres, så det kan blive tidssvarende.

De er glade på Langtved Friskole og Børnehave. Friskolen har netop fået tilsagn om, at de har fået næsten 1,3 millioner kroner, der skal bruges til at etablere et kulturhus i friskolens bygninger.

- Det betyder, at vi kan begynde at realisere nogle af vores drømme. Målet er, at skolen og lokalsamfundet skal smelte mere sammen, end vi allerede gør. I øjeblikket bruger pensionistklubber, ungdomsklubber, vores lokale sportsklub og vi selv idrætsfaciliteterne, ligesom vi har en skytte- og en dartklub nedenunder, som jo er fra dengang, man byggede området her på skolen, siger Mette Møller Bisgaard, der er skoleleder på Langtved Friskole og Børnehave.

Omklædning skal moderniseres

De mange brugere af lokaliteterne bruger det samme gamle omklædningsrum, der ikke er opdelt, så drenge og piger må klæde om på skift.

Det er en af de første ting, der gerne skal på plads i det, der skal være et kulturhus i Langtved, men ikke en konkurrent til det eksisterende forsamlingshus.

- Forsamlingshuset laver nogle fantastiske arrangementer, som vi på ingen måde kommer til at spille ind i, fordi det jo er vores idrætsforening og vores egne idrætsfaciliteter, som der skal kigges på, fortæller Mette Møller Bisgaard og tilføjer, at de gerne vil lave et klubtilbud til de unge, der ikke længere kan gå i skolens SFO.

Penge fra Nordea Fonden og Landdistriktspuljen

Langtved Friskole og Børnehave har søgt penge fra Nordea Fondens Her bor vi-puljen, hvor de har fået 940.000 kroner, og så har de fået 350.000 kroner fra Landistriktspuljen

Pengene til kulturhuset ikke bare gavner skolens elever. De skal komme hele lokalsamfundet til gode, siger Mette Møller Bisgaard.

Hun håber, at omklædningsfaciliteterne bliver de første, der får en tiltrængt overhaling.

- Det betyder, at omklædningsrummet kan blive moderniseret, kan komme fra jeg ved ikke, hvornår det er bygget, -60'erne, 50'erne, og op til 2022 og få det adskilt, så vi får et drengebad og et pigebad, siger Mette Møller Bisgaard.

Skolelederen håber, at kulturhuset kan stå færdigt om halvandet til to år.

Oversigt

    Oversigt