Nu skal ministeren stilles til ansvar for skandalebyggeri - igen

Enhedslisten vil ændre loven, så ansvaret for forsvarligt byggeri på forurenede grunde placeres hos bygherren. Det sker på baggrund af byggeriet på Lynfrosten i Nyborg, der er ramt af en bygeregn af påbud og senest en politianmeldelse.

Tre fynske folketingspolitikere er enige om, at beskæftigelsesministeren skal drages til ansvar for, hvordan byggeriet på en forurenet grund i Nyborg kan blive ramt af påbud og alvorlige afgørelser fra Arbejdstilsynet uden, at det får mærkbare konsekvenser for bygherren. 

Derfor får Ane Halsboe-Jørgensen (S), beskæftigelsesminister, nu også et spørgsmål fra Victoria Valésquez (EL) om, hvorvidt tilsynet fungerer godt nok. Og hvad ministeren vil gøre for, at undgå en lignende skandale, som flere medlemmer af Folketinget kalder byggeriet på den forurenede grund.

Samtidig arbejder hun som arbejdsmiljøordfører for, at det i fremtiden kommer til at fremgå af arbejdsmiljøloven, at bygherren altid er den hovedansvarlige for, at sikkerheden på en byggeplads er i orden. Forslaget skal behandles på næste møde i beskæftigelsesudvalget. 

- Det skal ikke være sådan, at ansvaret ender med at blive kastebold. Der skal i stedet være et kædeansvar, så hovedentreprenøren altid er den hovedansvarlige for sikkerheden på byggepladsen, siger Victoria Valésquez (EL).

Påbud og afgørelser uden effekt

I sagen fra Nyborg er der givet 16 strakspåbud blandt andet til underentreprenører, der ikke i tilstrækkelig grad har sørget for, at deres medarbejdere kunne undgå kontakt med farlige stoffer i deres arbejde på Lynfrostgrunden. 

Samtidig er der er truffet flere afgørelser uden handlepligt fra Arbejdstilsynet. Senest har bygherren, Innovater, igen i januar modtaget en afgørelse uden handlepligt for at have overtrådt arbejdsmiljølovgivningen. Der faldt en lignende afgørelse i oktober 2023.

I går meldte 3F Østfyn så både bygherren og det rådgivende ingeniørfirma til politiet for:

"... at have undladt at gøre underentreprenører opmærksomme på sundhedsskadelig og kræftfremkaldende forurening i deres udbudsmateriale ... og dermed bevidst at have udsat personer for sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer i byggefasen."

Afgørelse uden handlepligt

Flere politikere ønsker handling

Victoria Valésquez (EL) er ikke den eneste på Christiansborg, der undrer sig over, at byggeriet i Nyborg fortsætter ufortrødent ovenpå det ene stakspåbud efter det andet og afgørelser om brud på arbejdsmiljølovgivningen.

Mai Mercado (K) mener, at sagen giver anledning til igen at tale om, hvorvidt det skal være tilladt at bygge på en forurenet grund.

Byggeriet på Lynfrosten i Nyborg som det så ud den 16. februar 2024
Byggeriet på Lynfrosten i Nyborg som det så ud den 16. februar 2024
Foto: Svante Lyngsie


- Der er for mig noget grundlæggende mærkeligt i, at det er i orden, at mennesker skal arbejde otte timer om dagen i et byggeri på en grund, hvor det til gengæld ikke er tilladt at bygge boliger på grund af forurening, siger den fynskvalgte folketingspolitiker.  

Hun mener, den bedste løsning havde været at rense jorden på grunden før et byggeri.

Beskæftigelsesordfører for SF, Karsten Hønge, mener, at det slet ikke skal være muligt at bygge på en forurenet grund, men når det så er det bygherrens ansvar, at det forgår på en ansvarligt måde. 

- Det her er en skandale. Det har været uden konsekvenser for bygherren at opføre sig uansvarligt. Derfor er det godt, at 3F Østfyn nu har meldt dem til politiet. De må ikke slippe af sted med det. Det her rammer manden, der står med skovlen i hånden, og jeg synes, de har været meget langmodige i Arbejdstilsynet, siger han.

Det har været offentligt kendt, at grunden var forurenet. Burde underentreprenørerne ikke selv have taget ansvar for, at deres medarbejdere arbejder under sikre forhold?

- Alle har vidst det. Det ændrer bare ikke på, at det er bygherrens ansvar, at arbejdsmiljølovgivningen bliver overholdt på byggepladsen.

SF har tidligere foreslået en ændring af jordforureningsloven, så det ville blive ulovligt at bygge på en forurenet grund. Et forslag, der blev stemt om i Folketinget den 9. januar, men det fik ikke flertal.

Nu skal beskæftigelsesministeren, Ane Halsboe-Jørgensen, så tage stilling til, om Arbejdstilsynet fungerer godt nok til at sikre den type byggerier.

Arbejdstilsynet selv har ikke ønsket at udtale sig om deres strakspåbud og afgørelser uden handlepligt i forbindelse med byggeriet i Nyborg. De ønsker ikke at være en part i sagen. Det oplyser Lars Flindt Pedersen, pressechef i Arbejdstilsynet. 

Victoria Vélasquez ønsker sig, at det bliver undersøgt, om Arbejdstilsynet har vilkår og ressourcer, der gør det muligt at følge op på og stoppe arbejdet på en byggeplads, hvor sikkerheden gang på gang er udfordret som det har været det i Nyborg.

Oversigt

    Oversigt