Nyborg Slot: Topmøde onsdag om slotsombygning

Kulturministeren og kulturudvalgets formand lægger nu kursen for Nyborgs slotsprojekt. Jeg ser et flertal for projektet, siger udvalgsformand Hans Christian Schmidt.

Formanden for Folketingets kulturudvalg, Venstres Hans Christian Schmidt, ser allerede nu et flertal for at gennemføre Nyborgs kuldsejlede slotsprojekt.

- Jeg håber på et bredt flertal, men allerede nu ser jeg et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, siger han til TV 2 Fyn.

Onsdag mødes han med kulturminister Joy Mogensen (S), og her forventer han, at der bliver lagt en plan for, hvilken vej projektet skal fortsætte.

Som omtalt hos TV 2 Fyn torsdag har Slots- og Kulturstyrelsen foreslået tre løsningsmuligheder: en ny anlægslov vedtaget af Folketinget, en ændring af museumsloven i mindre restriktiv retning og et revideret projekt, der reducerer byggeriet på det fredede slotsområde eller flytter den udstillingsbygning, som Miljø- og Fødevareklagenævnet underkendte, væk fra området.

Hans Chr. Schmidt
Hans Chr. Schmidt

- Jeg går ud fra og fornemmer også, at kulturministeren stadig er tilhænger af projektet, som Folketingets finansudvalg har støttet med 41 millioner kroner, siger Hans Christian Schmidt.

Kulturudvalgets formand er selv tilhænger af en ny anlægslov som det bedste redskab til at få slotsprojektet tilbage på skinner.

- Jeg har selv i seks år været medlem af Naturklagenævnet, forløberen for Miljø- og Fødevareklagenævnet, og transportminister ad to omgange. Som medlem af Naturklagenævnet afgjorde vi ligesom i dag sagerne efter den lovgivning, der gælder for klagenævnets arbejde, men vi følte os da aldrig kørt over eller ophidsede, når kommunerne gav udtryk for, at de ønskede en anden løsning. Så bad vi dem lave en ny lokal- eller kommuneplan. Og som transportminister har jeg i ét væk lavet anlægslove, hvor vi også prioriterede projekter i forhold til for eksempel de fredningsmæssige problemstillinger, siger Hans Chr. Schmidt.

Kulturordførerne for SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Konservative mener, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har talt, og at afgørelsen er endelig.

Morten Messerschmidt sagde fredag til Politiken, at det ikke lugter af et retssamfund, hvis Folketinget underkender nævnets lovlige afgørelse på grund af lobbyisme.

Konservatives Birgitte Bergmann, at man nærmer sig "bananrepublik-tilstande."

Fredag i denne uge mødes repræsentanter fra Nyborg Byråd, leder af Nyborg Slot Mette Thøgersen og Erland Porsmose fra Østfyns Museer til virtuelt møde med kulturministeren.