Strid om slots-klager: Selvfølgelig måtte vi klage, siger formand

Nyborg Kommune forstår ikke, hvordan to foreninger overhovedet kan få lov at klage over slotsprojekt. Alt er efter bogen, fastslår Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Mens Nyborg Kommune, fynske borgmestre og flere folketingspolitikere forsøger at få det 351 millioner kroner dyre slotsprojekt i Nyborg genoptaget, går snakken i kulissen om flere af klagernes ret til at klage.

Fire foreninger fik i december 2020 medhold i den klage, de sendte til Miljø- og Fødevareklagenævnet over, at det vil være en overtrædelse af museumsloven at bygge på et fredet fortidsminde.

Men ifølge Nyborg Kommune er to af foreningerne slet ikke klageberettiget, og det er et synspunkt, der ifølge TV 2 Fyns oplysninger også vinder genklang i Slots- og Kulturstyrelsen, der er bygherre på projektet.

Konkret drejer det sig om foreningerne Kultur og Arv og Foreningen til Nyborgs Forskønnelse.

Paradoksalt er det, at Nyborg Kommune, som har støttet slotsprojektet med godt 35 millioner kroner, har fået at vide af Miljø- og Fødevareklagenævnet, at de skal blande sig udenom.

Kommunen fik blot et autosvar på henvendelsen med henvisning til, at man ikke er part i sagen og kan påtale, om klagere er påtaleberettiget, viser en aktindsigt som TV 2 Fyn har fået hos Nyborg Kommune.

I sin henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet oplyser kommunens jurist, at Foreningen til Nyborgs Forskønnelse efter kommunens opfattelse alene er oprettet med ét formål, nemlig at stoppe slotsprojektet og dermed omgå klagereglerne, der kræver, at man er mere end en håndfuld utilfredse borgere.

Kommunen bestrider også foreningens oplysninger om, at den skulle have 350 medlemmer. 

Tilsvarende har Nyborg Kommune bedt Miljø- og Fødevareklagenævnet om dokumentation for, at Foreningen Kultur og Arv vitterligt er en landsdækkende forening, som har andre formål end at stoppe slotsprojektet.

TV 2 Fyn har spurgt Miljø- og Fødevareklagenævnet, om nævnet har vurderet klagernes berettigelse til at klage.

I et svar skriver klagenævnets kommunikationsansvarlige, Ellen Øvig Jørgensen, til TV 2 Fyn, at nævnet vurderer klageberettigelsen hver gang, man afgør en sag.

I det konkrete tilfælde har man vurderet klagerne efter museumslovens paragraf 29.

Det indebærer, at de enten skal være lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, er landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø - eller landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det kan Miljø- og Fødevareklagenævnet forlange

Hos foreningen Kultur og Arv henviser formand Frederik Siemssen til Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af klageberettigelsen.

Frederik Siemssen afviser Nyborg Kommunes kritik.
Frederik Siemssen afviser Nyborg Kommunes kritik.
Foto: Alexander Aagaard

- Vi er en landsdækkende forening, og vi har blandt andet søgt aktindsigter i sagen om tilbygninger til Aalborghus - en sag, som kommunen nu har skrinlagt. Desuden har vi udtalt os om allétræer i kulturlandskaberne. Vores næste sag bliver den ny lokalplan for Gerthasminde i Odense,  siger Frederik Siemssen.

Inden klageprocessen i Miljø- og Fødevareklagenævnet var afsluttet sidste år, blev foreningen i oktober 2020 ophævet og foreningen mistede sit CVR nummer.

Men ifølge Frederik Siemssen var skiftet af momsstatus en fejl.

- Vi er ikke nedlagt. Det kan kun ske på en generalforsamling, siger han til TV 2 Fyn.