Omstridt giftgrund: Nu afsløres de ti første butikker i nyt område

Elgiganten, Netto, Fætter BR, Kirrpu, Jysk, Sport24, Normal, Maxizoo, T-Hansen og Harald Nyborg. Sådan lyder navnene på 10 af de 12 lejere, som nu er på plads i det mere end 200 millioner kroner dyre center, som Innovater opfører på den forurenede Lynfrostgrund i Nyborg.

Nyborgenserne får nu er mere komplet billede af, hvad det er for butikker, der rykker ind på den omstridte giftgrund, hvor Tjærekompagniet og Nyborg Lynfrost tidligere havde til huse.

I alt er 12 lejere på plads og der forventes inden længe også at kunne skrives under på det sidste lejemål på 700 kvadratmeter, oplyser bygherren Innovaters administrerende direktør Morten Lykke.

I dag kunne Morten Lykke sætte yderligere navne på de butikker, hvor nyborgenserne fra 1. kvartal 2025 kan købe ind i nye omgivelser.

Her er butikkerne

Svar på kritik

Det er ikke gået hen over hovedet på Innovaters direktør, at både flere handlende og bekymrede borgere har været modstandere af det nye center - de handlende, fordi de frygter at der trækkes købekraft ud af bymidten - borgerne, fordi de mener, at den omfattende giftforurening bør fjernes, inden der bygges.

Ifølge Morten Lykke befæstes hele grunden nu med enten betondæk eller asfalt, og alt overfladevand samles i brønde og føres i det kommunale kloaksystem, og det vil gøre forholdene langt bedre end i dag, siger han.

Af hensyn til indeklimaet i butikkerne ventileres luften under betondækkene på de nye butikker ud til fri luft.

Ifølge Morten Lykke har entreprenør-medarbejderne hos P. Olesen og Sønner under arbejdet båret giftdetektorer, men koncentrationerne har kun ganske få gange udløst alarmer. Og blot få meter fra området, hvor et fundament er fjernet, ophørte detektoren med at udsende signal, og derfor forventer Morten Lykke heller ikke, at der bliver sundhedsmæssige problemer i at føre ventilationsluften ud over tagniveau.

Forsegling er bedst

I øvrigt mener virksomhedens direktør, at det er den bedste løsning at forsegle forureningen, som ligger i jorden.

- Vi har fra projektets start været i løbende tæt kontakt med Nyborg kommune, så det sikres, at de aftalte og beskrevne procedurer med fjernelse af det gamle frosthus følges. Undersøgelserne af forureningen på grunden viser, at jord og det øverste grundvand er forurenet med især tjærestoffer, særligt i området hvor tjærefabrikken lå på den vestlige del af grunden, siger Morten Lykke og fortsætter:

- Undersøgelser af grundvandet på og i området nord for grunden viser, at det forurenede grundvand bevæger sig mod nordøst og at der sker en naturlig nedbrydning af de vandopløste stoffer. Den fortsatte forsegling af grunden med bygninger og belægninger er derfor den bedste løsning for miljø og område under de givne omstændigheder.

Usaglig kritik

- Jeg er ked af, at der har været en del usaglig kritik mod projektet, siger Morten Lykke. Vi har gerne villet svare på spørgsmål og fortælle om vores proces og håndtering af projektet. Vi har derfor besluttet at invitere til ”Åben Byggeplads” lørdag den 4. november, hvor vi og vores miljørådgiver vil fortælle om projektet. Her kan alle interesserede nyborgensere og andre med interesse for projektet, få mulighed for at se byggepladsen og høre mere om hvad der venter byen, når vi slår dørene op for det nye butiksområde, siger han.

Nedbrydningen på byggepladsen forventes afsluttes 1. oktober 2023, og endelig opdeling og knusning af materiale afsluttes ca. 1. november.

Den igangværende pilotering forventes afsluttes ultimo november, oplyser Innovater.

Oversigt

    Oversigt