Brød ud af konstituering: Sådan ender det - måske - i Odense

Der bliver forhandlet på kryds og tværs mellem partierne i Odense. Flere kilder tror på, at der kommer løsning i løbet af mandagen. Vi ridser forskellige scenarier op.

Da Enhedslisten i Odense søndag trak sig fra konstitueringsaftalen, som de indgik på valgnatten med Socialdemokratiet, Radikale, SF, Konservative og Nye Borgerlige, var det en håndgranat, der blev kastet ind i odenseansk politik. 

Ved at trække sig fra aftalen og gå valgteknisk sammen med Venstre, kan Enhedslisten få en af de syv rådmandsposter, samtidig med at Venstre får mulighed for at vælge den anden rådmandspost fremfor den tredje, som de stod til at få ved at stå alene. 

Men alt kan ske, og forhandlingerne pågår fortsat, og derfor har vi ridset fire forskellige scenarier op til fordeling af posterne i Odense.

Fordeling af rådmandsposter på valgnatten - den droppede

Ud fra den aftale, der blev indgået på valgnatten, hvor Socialdemokratiet, Konservative, Radikale, SF, Enhedslisten og Nye Borgerlige blev enige om, at der i fremtiden skulle være syv forvaltningen, så fordelingen af poster således ud:

PostNavnParti
BorgmesterPeter Rahbæk JuelSocialdemokratiet
By- og kulturrådmandSøren WindellDe Konservative
Børne- og ungerådmandSusanne CrawleyDe Radikale
Beskæftigelses- og socialrådmandChristoffer LilleholtVenstre
Ældre- og handicaprådmandBrian DybroSF
KlimarådmandTim VermundSocialdemokratiet
SundhedsrådmandTommy HummelmoseDe Konservative

Fordelingen af rådmandsposter med aftalen mellem Venstre og EL - den der ligger på bordet nu

Men den ovenstående aftale røg, da Enhedslisten valgte at springe fra aftalen, og i stedet lavede en valgteknisk fordelingsgruppe sammen med Venstre. Med den aftale får Venstre og Enhedslisten lov til at vælge henholdsvis rådmandspost nummer to og rådmandspost nummer seks.  

Efter at Enhedslisten og Venstre blev enige, sprang Enhedslisten fra den oprindelige konstitueringsgruppe. Dermed består konstitueringsgruppen nu af Socialdemokratiet, Konservative, Radikale, SF og Nye Borgerlige. 

Med den aftale vil fordelingen af rådmandsposter formentlig se ud som beskrevet nedenfor. 

Det er med forbehold, da vi ikke ved, hvilke rådmandsposter de forskellige partier nøjagtigt vil vælge, men det er et kvalificeret bud: 

PostNavnParti
BorgmesterPeter Rahbæk JuelSocialdemokratiet
By- og kulturrådmandSøren WindellDe Konservative
Børne- og ungerådmandChristoffer LilleholtVenstre
Beskæftigelses- og socialrådmandSusanne CrawleyDe Radikale
Ældre- og handicaprådmandBrian DybroSF
KlimarådmandTim VermundSocialdemokratiet
SundhedsrådmandReze JavidEnhedslisten

Fordelingen af rådmandsposter, hvis planen om nye rådmænd droppes - den realistiske

Et andet scenarie, som ifølge nogle kilder kan blive en mulighed er, at planerne om at udvide antallet af rådmænd med to bliver droppet. 

Dermed forsvinderne rådmandsposterne som sundheds- og klimarådmand. 

Hvis Venstre og Enhedslisten stadig holder fast i deres fælles aftale om en teknisk fordelingsgruppe vil fordelingen af rådmandsposter formentlig se således ud: 

PostNavnParti
BorgmesterPeter Rahbæk JuelSocialdemokratiet
By- og kulturrådmandSøren WindellDe Konservative
Børne- og ungerådmandChristoffer LilleholtVenstre
Beskæftigelses- og socialrådmandSusanne CrawleyDe Radikale
Ældre- og handicaprådmandBrian DybroSF

Fordelingen af rådmandsposter hvis Radikale peger på blå borgmester - den spekulative

En af de gordiske knuder i forhandlingerne lige nu er, at den radikale Susanne Crawley meget gerne vil fortsætte som børne- og ungerådmand. I fordelingerne ovenfor vil det ikke være en mulighed. 

Derfor er der en (teoretisk) mulighed for, at Susanne Crawley vil pege på en blå borgmester og som betaling vil kræve at få børne- og ungerådmandsposten. Hvis det sker, vil der ikke blive oprettet to nye rådmandsposter, da Venstre er imod det. 

Dermed kunne en fordeling af poster se således ud med den ubekendte, at fordelingen af posterne mellem Venstre og Konservative også er uafklaret:

PostNavnParti
BorgmesterSøren Windell / Christoffer LilleholtDe Konservative / Venstre
By- og kulturrådmandPeter Rahbæk JuelSocialdemokratiet
Børne- og ungerådmandSusanne CrawleyDe Radikale
Beskæftigelses- og socialrådmandTim VermundSocialdemokratiet
Ældre- og handicaprådmandSøren Windell / Christoffer LilleholtDe Konservative / Venstre

Selvom en aftale bliver indgået, ja, så er den først bindende, når det nye byråd holder deres konstituerende byrådsmøde den 15. december. 

Indtil da er intet mejslet i sten, og de politiske aftaler og underskrifter kan fraviges uden, at det koster andet end politisk troværdighed og tillid.  

Oversigt

    Oversigt