City-direktør føler sig misforstået om trafikplan efter tv-interview

Direktør Peter Bøgholm fra Odense Cityforening har sendt mail ud til foreningens 198 medlemmer med budskab om, at han føler sig misforstået omkring sin holdning til Odense Kommunes mobilitetsplan.

- Der er blevet malet et billede af, at det bliver besværligt at komme ind til bymidten. Men det tyder intet på. Tværtimod tyder det på, at det bliver lige så nemt som hidtil at komme herind.

Sådan sagde direktøren for Odense Cityforening, Peter Bøgholm 29. november, da TV 2 Fyn i et tv-interview bad direktøren forholde sig til Odense Kommunes justerede grønne mobilitetsplan, der nu lægger op til begrænset adgang til bymidten for bilister.

Nu fremgår det af en mail fra Odense Cityforeningen til foreningens 198 medlemmer, at direktør Peter Bøgholm føler sig misforstået.

”Der har de sidste dage været en debat om Cityforeningens holdning til Odense Kommunes mobilitetsplan, som er foranlediget af et båndet interview på TV 2 Fyn." 

"Interviewet, som varede ca. 15-20 minutter, er efterfølgende blevet klippet ned, og tolkes desværre på en måde, så Cityforeningens holdning vedr. tilgængelighed til byen ikke kommer ordentligt til udtryk. Derfor denne mail”, skriver Cityforeningen i mailen, som TV 2 Fyn er i besiddelse af.

Mailen kommer, efter at TV 2 Fyn to dage efter interviewet med Peter Bøgholm valgte at gennemføre sin egen undersøgelse af, om cityforeningens medlemmer er på linje med deres direktør.

TV 2 Fyn spurgte derfor 20 tilfældigt udvalgte butikker og her svarede 16 ud af 20 butiksejere i Odense Centrum, at de er bekymret over mobiltetsplanen, som blandt andet betyder hastighedsbegrænsninger inden for ringvejen og dyrere parkeringspriser for alle andre biler end elbiler.

I mailen til medlemmerne anfører Peter Bøgholm, at temaet for interviewet med TV 2 Fyn slet ikke var ”trafikale forandringer” men derimod en detailhandelsanalyse fra tidligere i år, der tegner en positiv prognose for detailhandlen i Odense.

”Interviewet tager altså udgangspunkt i ovenstående og handler ikke om forandringer i trafik, som det efterfølgende giver indtryk af, men dybest set om flere mennesker, der skal bo i byen og flere gæster ude fra”, skriver Odense Cityforening i mailen.

Hidtil har TV 2 Fyn valgt kun at publicere dele af det i alt 12 minutter lange interview med Peter Bøgholm. TV 2 Fyn vælger nu at lægge hele interviewet ud. Det kan ses øverst i artiklen.

Oversigt

    Oversigt