Efteråret standser letbanen: - Det kan ikke komme som nogen overraskelse, at bladene falder af træerne

Odense Letbane oplever massive problemer, fordi bladene falder af træerne og ender på skinnerne. Det kan ikke komme som en overraskelse, mener rådmænd.

Efteråret er - åbenbart - kommet bag på Odense Letbane.

For at bladene falder af træerne og lander på skinnerne, giver nu “massive problemer” for Odense Letbane, der som følge heraf er ramt af forsinkelser og aflysninger.

Ikke godt nok, lyder det fra to af byens rådmænd.

- Det er stærkt utilfredsstillende. Det kan ikke komme som en overraskelse for nogen, at bladene falder af træer om efteråret, og at man ikke ved, hvordan man håndterer det, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

- Det undrer mig meget, at det giver så store forsinkelser og driftsforstyrrelser. Jeg forventer, at man får det løst. Ansvaret ligger hos Odense Letbane, forklarer rådmanden.

Venstre: Letbanen er skrøbelig og fintfølende

I Odense er der omkring 20.000 vejtræer, og når bladene falder af, lægger de sig i letbanesporet. Skinnerne bliver glatte, og togene får sværere ved at bremse, forklarer Odense Letbane.

- Efterhånden virker det som en skrøbelig letbane. Jeg frygter, når frosten kommer, om det også giver udfordinger, siger beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Allerede i oktober begyndte de første problemer med frost at drille letbanen i Aarhus, og i Odense har der på grund af løvfald været indsat busser på letbanestrækningen, så passagererne kan komme frem i efterårsvejret.

- Det virker mærkeligt, at nogle få blade kan stoppe et tog på 40 ton, siger Christoffer Lilleholt.

Bladene lægger sig på sporene.
Bladene lægger sig på sporene.
Foto: Amanda Holmgaard Sørensen

- Jeg har set, at der kører busser, og det er en meget bekostelige affære. Der er en del, der skal rettes op på, fastslår rådmanden.

Kan letbanen køre i frostvejr?

Torsdag vil Odense Letbane holde møde med Økonomiudvalget i Odense Kommune. Her vil det også komme frem, hvor mange odenseanere der tager letbanen.

- På mødet skal vi have nogle handleplaner. Det vigtigste for mig er, at løvfaldet blive fjernet. Udefra set virker det til, at man ikke har været klar over, at der falder blade fra træer, siger Christoffer Lilleholt.

Odense Letbane vil hente eksperter fra Tyskland til Odense, så de kan se på problemerne. Samtidig er Odense Letbane i dialog med letbanen i Aarhus, der i 2018 oplevede lignende problemer med løvfald på skinnerne. 

I forhold til vinteren forventer både Søren Windell og Christoffer Lilleholt, at byens nye letbanetog nok skal køre, som de skal.

- Jeg forventer, at letbanen skal vænne sig til, at der er is på skinnerne, men jeg tror, de får det løst, og det ikke ender som i Aarhus, siger Søren Windell.

- Vi er fortrøstningsfulde med den løsning, som vi må stole på virker. Udfordringen er, at når rimen falder, og frosten kommer, så fryser køreledningerne, og det kan løses ved, at et letbanetog kører frem og tilbage om natten, siger Christoffer Lilleholt.

Han er dog spændt på at se, hvor meget letbanetoget larmer om natten, hvor nogle naboer til letbanen har klaget over støjgener, når de sover om natten

Oversigt

    Oversigt