Forældre frygter spareplan: Politikere laver skjult skolelukning

Børn- og Ungeforvaltningens spareplaner møder massiv modstand fra bestyrelsen på Stige Skole, som frygter at besparelserne vil resultere i skolens lukning.

Der skal spares i alt 43,6 millioner kroner i Odense Kommune. Derfor har Børn- og Ungeforvaltningen fremlagt et sparekatalog med 34 forslag til besparelser på i alt 54 millioner kroner.

Ét af forslagene er, at 4., 5. og 6. klassetrin sløjfes fra Stige Skole og Lumby Skole fra skoleåret 2020/2021, så børnene i stedet fortsætter i 4. klasse på Søhusskolen i Søhus.

Men det forslag møder nu massiv modstand fra forældre og bestyrelse på Stige Skole, som frygter at lukningen af skolens mellemtrin vil tage livet af skolen på sigt.

En skjult skolelukning

- Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det betyde, at Stige skole lukkes inden for de næste år, da grundlaget for at drive skole vil blive udvandet. Forældrene vil sende deres børn på andre skoler fra skolestart, hvis skolen kun går til 3. klasse.

- Ingen politikere vil have en lukning siddende på sig. Så er det nemmere at foreslå det her, som er en skjult lukning.

Sådan siger Jeannette Littau, forældre og bestyrelsesmedlem på Stige Skole, som mener, at det er en de facto lukning af Stige Skole, som spareforslaget ligger op til.

  Ole Holbech

I forslaget fra Børn- og Ungeforvaltningen forventes det, at sløjfningen af mellemtrinnene på Lumby Skole og Stige Skole vil resultere i en besparelse på 1,3 millioner kroner fra 2021.

Bestyrelse vil kæmpe mod spareplaner

Forslaget er i høring frem til den 19. november. Indtil da vil skolebestyrelsen på Stige Skole gøre alt for at sikre, at sparekniven ikke skal stikkes i Stige Skole, understreger Jeanette Littau.

- Vi har taget kontakt til medierne, vi skriver læserbreve, og i torsdag aften lavede vi i bestyrelsen et høringssvar, som vi sender ind til forvaltningen. Vi overvejer også at lave en demonstration sammen med Lumby Skole. Vi skyder med det, som vi kan, og så vi må se.

Jeanette Littau understreger, at hun har forståelse for, at pengene skal findes et sted, men hun er uenig i prioriteringen.

- Vi taler vores sag, og det gør alle andre os. Politikerne gør meget ud af at sige, at der skal være fokus på sårbare børn. Det er også rigtigt, men det kan ikke gå, at man udvander de almene tilbud så meget. Grundlaget skal være ordentligt for alle børn. Man risikerer at tabe nogle børn på gulvet her, siger hun. 

Besparelser vil gå ud over lokalsamfundet

Steen Jacobsen er formand for skolebestyrelsen på Stige Skole. Han frygter, at det vil få store konsekvenser for lokalområdet, hvis spareforslaget på Stige Skole bliver til virkelighed.

- Det kan lukke lokalsamfundet. Skolen er samlingspunkt for mange ting. Den er bindeleddet til foreningerne, og fjerner man den, så rammer det også foreningerne, siger Steen Jacobsen.

Den endelige beslutning omkring besparelserne bliver taget på et møde i Børn- og Ungeudvalget den 27. november.