Formand for letbanen: - Hvis det er uforsvarligt at starte, starter vi ikke

Odense Letbane siger nu, at klager angående støj fra letbanen ikke er tilfredsstillende, men at de seneste ugers test er positive.

- Hvis det er uforsvarligt at starte, så starter vi ikke driften. Vi kan ikke finde de ting, hvor folk klager, uden vi kører.

Sådan siger bestyrelsesformand for Odense Letbane, Jesper Rasmussen, i forlængelse af, at den seneste tids test er blevet opfattet som meget støjende. 

- Vi skal have konstateret, om vi støjer mere end vi må i henhold til VVM-undersøgelsen, men man må bare sige at, der er lyd på et lettog, selvom det er et elektrisk tog, så er der stadig lyd på det, så helt støjfrit bliver det ikke. 

Det siger bestyrelsesformand Jesper Rasmussen til TV 2 Fyn. 

De seneste uger har den spanske entreprenør på letbanen i Odense, Comsa, testkørt på strækningen mellem Tarup og Hjallese.

Og det har medført flere end 130 klager over støj og vibrationer fra beboere langs det nye spor - en enkelt familie er endda blevet genhuset

quote - Om vi er færdige med at løse alle udfordringer, vi har fundet - og om vi kan få ram på alle de støjklager der er inden, vi overtager - det kan jeg ikke garantere.

Jesper Rasmussen, bestyrelsesformand, Odense Letbane.

Pause i testkørsel

Men nu er testkørslen slut, selvom problemerne endnu ikke er løst. 

Spørgsmål: Hvis man nu har købt en lejlighed op ad letbanen under forudsætning, at den overholder de grænseværdier, der er, er du så som bestyrelsesformand for Odense Letbane tilfreds med, at I må byde de her beboere potentielt at skulle bo ud til mere støj end de egentlig havde købt ind på?

- Nej det er jeg ikke tilfreds med, men der vil være ting som vi ikke når. Der kan være nogle fliser eller et skel eller andet, der ikke når at være helt på plads, når først vi skal til at køre med passagerne, siger Jesper Rasmussen og tilføjer: 

- Vi kan ikke være bekendt, hvis nogen føler sig voldsomt plaget af det her. Jeg kan bare ikke love, at en letbane, hverken her eller andre steder i verden, er lydløs

Overdragelse fra entreprenør til selskab

I mens der nu er et par dage, hvor letbanen ikke kører test, så skal en overdragelse af skinnerne fra entreprenøren Comsa ske den 26. april, hvorefter Keolis, som er driftsoperatør, skal køre fire ugers test af blandt andet køreplaner. 

Og mens bestyrelsesformand Jesper Rasmussen er tilfreds med den tekniske del af testen, og at systemet kunne holde til den, så kigger selskabet indad, hvad angår støj og vibrationer. 

Spørgsmål: Du siger, I er tilfredse med testen indtil nu rent teknisk, men ikke med klagerne over støj - er du fortrøstningsfuld i forhold til at Comsa, som er entreprenøren, får løst de problemer, der er med støjen inden der er overdragelse den 26. april?

- Jeg er fortrøstningsfuld med, at de vil fokusere alle de steder, hvor vi påpeger udfordringer. Det er jo ikke kun Comsa, det er et samlet hold, der arbejder med det her. Alle er jo interesseret i at løse det, der bliver påklaget, siger Jesper Rasmussen.

Jesper Rasmussen, formand for Odense Letbane.
Jesper Rasmussen, formand for Odense Letbane.
Foto: William Borst Lorentzen

Skal køres for at løses

Han vurderer, at den bedste måde at løse udfordringerne på er ved at køre på skinnerne for at finde problemerne. 

- Der er en lyd fra den (toget red.), den vejer 40 tons, men den er designet til at skulle køre i indre bymiljøer, så det ville undre mig, hvis vi ikke får lært at skrue på det, vi skal skrue på - men det er ikke tilfredsstillende, siger han og fortsætter:

 - Om vi er færdige med at løse alle udfordringer, vi har fundet - og om vi kan få ram på alle de støjklager der er inden, vi overtager - det kan jeg ikke garantere.

Jesper Rasmussen havde håbet, at ved anlægprojektets start, at alle fysiske arbejder havde været overstået nu, men peger på, at det ikke er unormalt med ting, der skal gøres færdigt efter man begynder med driften.

Historien kort

Oversigt

    Oversigt