Forslag om folkeafstemninger: Borgerne bør afgøre fremtiden for letbane og fjernvarme

Hvad skal der ske i næste etape af letbanen? Og hvem skal købe Fjernvarme Fyn? De spørgsmål bør borgerne i Odense være med til at afgøre, mener Dansk Folkeparti.

Borgerne bør inddrages i byrådets beslutninger i Odense. Sådan lyder et nyt forslag fra Dansk Folkeparti, som Odense Byråd på onsdag skal tage stilling til

quote Det vil øge borgernes engagement i byens udvikling

Christel Gall (O), byrådsmedlem, Odense

Det kan være spørgsmål, hvor byrådet i forvejen søger de lokales ønsker og svar på konkrete spørgsmål.

- Vi ønsker at bruge muligheden lokalt i sager, hvor valget står imellem to, måske tre muligheder, og ønsker at lade det være op til borgerne selv at tage denne beslutning, siger Christel Gall (DF), der er byrådsmedlem i Odense.

Mere engagerede borgere

Ved at give odenseanerne mere indflydelse skaber det også mere engagement, mener Christel Gall. 

- Det vil øge borgernes engagement i byens udvikling, og når vi beder dem om at tage stilling til for eksempel salg af Fjernvarme Fyn eller udvidelse af letbanen, så vil de også sætte sig ind i tingene, siger hun til TV 2/Fyn.

Hos Venstre frygter de, at det langt fra er alle, der vil engagere sig.

- Jeg frygter, at det bliver en internetafstemning på et medie og dermed ikke et udtryk for, hvad befolkningen mener. Dem, der går op i det, vil gå ind og stemme, siger byrådsmedlem Christoffer Lilleholt (V).

Har i forvejen lokaldemokrati 

Dansk Folkeparti understreger, at der ikke skal laves afstemninger om alt, hvad der skal besluttes i byrådet. For eksempel skal skoleplaner eller andre tekniske ting ikke tages op. Partiet ser det som en mulighed i mere lokale eller helt store sager. 

Det kan være spørgsmål, der har interesse for et enkelt byområde som for eksempel Lumby, der i forvejen er godt i gang med borgerinddragelse. 

Der har nemlig været fokus på borgerinddragelse i kommunen siden 2018, hvor byrådet nedsatte Udvalget for Borgerinddragelse. Her var målet at blive endnu bedre til at inddrage borgerne. 

- Odense har en ambition om at øge borgerinddragelsen. Vi har i dag både borgermøder og forsøg med lokaldemokrati i forstæderne. Derfor tror jeg, at afstemninger vil øge borgernes engagement i udviklingen, siger Christel Gall.

Partiet foreslår, at afstemningerne skal foregå via Nem-ID, så man nemt kan gå ind og stemme hjemmefra.