Forsøg skulle mindske larmen fra letbanen: Nu larmer den endnu mere

Arbejdet med at nedbringe støj og vibrationer fra letbanen har lidt et tilbageslag, efter nye test viser et øget vibrationsniveau.

Larmen fra letbanen har aldrig været højere end nu.

Nye målinger viser, at vibrationerne igen har taget til i styrke efter en periode, hvor støjen har været nedadgående. 

Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside.

Forklaringen er ifølge Odense Letbane, at de tiltag, der i første omgang havde sænket vibrationsniveauet, samtidig havde øget tilfældene af kurveskrig – de høje lyde, letbanen laver, når den svinger.

Derfor forsøgte man sig på ny med en smøring af skinnerne, men den smøring har givet bagslag. De ekstra fedtede skinner har nemlig medført dårligere skinnekontakt, der i sidste ende får hjulene til at spinne rundt ved opbremsninger og accelerationer.

Og her er hele humlen ved det, for når hjulene spinner rundt, opstår der såkaldte flat spots – altså steder, hvor hjulene er mere flade end runde. Når hjulene efterfølgende kører på skinnerne, larmer og vibrerer de mere, end når de er helt runde.

Ikke ny problematik

Problematikken er kendt for Odense Letbane, der tidligere har haft problemer med flat spots. Men det aktuelle problem er angiveligt en del af en proces, hvor man skal finde den rigtige smøringskombination, der minimerer kurveskrig uden at skabe flat spots.

Indtil da er eneste løsning at dreje hjulene igen, hvilket man i forvejen gør i langt højere grad end forventet.

- Lige nu står vi med et tilbageskridt, som vi skal samle op på over de næste uger. Det er beklageligt, men ikke uventet. Støjbilledet er uhyre komplekst, og vi skal løse det ved at justere, afvente effekt, rette fejl og justere igen. Det er fremgangsmåden, og det vil tage tid, før vi er i mål, siger Thomas Sjøgren, der er teknisk direktør i Odense Letbane på deres hjemmeside.

Odense Letbane har ikke ønsket at stille op til opfølgende spørgsmål. 

I de foregående uger har Odense Letbane også forsøgt sig med slibning af skinnerne som middel til at nedbringe vibrationerne. Denne slibning fungerer samtidig som led i at fjerne det overskydende fedt fra de oversmurte skinner.

Odense Letbane konkluderer desuden, at der endnu ikke er fundet en effektiv løsning på at nedbringe støj- og vibrationsniveauerne, der lige nu overskrider de anbefalede grænseværdier.

Odense Letbanes bestyrelsesformand har tidligere sagt, at arbejdet med at få nedbragt støj og vibrationer kan tage helt op til to år, før en løsning er fundet. 

Oversigt

    Oversigt